Lærlinger uten ungdomsrett

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lærlinger som ikke har lovfestet rett til videregående opplæring, kan få stipend og lån dersom de har godkjent lærekontrakt.

En viktig forskjell mellom lærlinger uten ungdomsrett, og de med ungdomsrett, er at lærlinger uten ungdomsrett får stipend og lån etter de samme satsene som for høyere utdanning

En annen forskjell er at lærlinglønnen blir behandlet som vanlig inntekt. Dersom inntekten din er høyere enn beløpsgrensen, blir stipendet ditt redusert. Men du vil få lån og stipend i 11 måneder som alle lærlinger gjør. 

Du må ha godkjent lærekontrakt før du søker

  • Det er fylkeskommunens opplæringskontor som godkjenner lærekontrakten.
  • Fylket som er oppført på lærekontrakten, er det fylket du skal opplyse om i søknaden til Lånekassen.
  • Når du søker om lån og stipend må du bruke søknaden for høyere og annen utdanning.

Du kan ikke søke uten godkjent lærekontrakt. Har spørsmål rundt kontrakten din, må du kontakte opplæringskontoret i fylket ditt eller opplæringsbedriften du er i.