Utbetaling av stipend og lån

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
For studenter i Norge er første utbetalingen for høstsemesteret tidligst i begynnelsen av august. Første utbetaling for vårsemesteret er tidligst i begynnelsen av januar.

Vilkår for utbetaling

 1. Signert avtale om støtte
  Vi må ha mottatt signert avtale om støtte. Du kan bruke samme BankID som i nettbanken når du signerer avtalen om støtte fra Lånekassen.
 2. Gyldig kontonummer
  Vi har registrert et gyldig kontonummer å betale ut lånet eller stipendet til. Du kan endre kontonummer på Dine sider.
 3. Bekreftet opptak
  Vi har fått bekreftet fra lærestedet at du har opptak til utdanningen du har søkt om støtte til. Lærestedene bekrefter opptak for ett semester av gangen.
 4. Betalt semesteravgift
  Vi har fått bekreftet fra lærestedet at du har betalt semesteravgiften, og at du har meldt deg opp til eksamen.

På Dine sider kan du se utbetalingsdatoer og om vilkårene er oppfylt eller ikke.

Logg inn på Dine sider