Opptak som elev eller student

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
For å få lån og stipend fra Lånekassen må du ha opptak som elev eller student til en godkjent utdanning, og ha rett til å gå opp til eksamen.

Går du på videregående opplæring, må du ha takket ja til skoleplassen før du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Lærlinger

Er du lærling, kan du lese om lån og stipend for lærlinger her. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt for å kunne søke om lån og stipend. Lærekandidater må ha godkjent opplæringskontrakt.

Studiekompetanse ved høyere utdanning

For å få lån og stipend fra Lånekassen til høyere utdanning må du enten ha generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det er egne krav for å få støtte til utdanning i utlandet.

Privatister

Tar du fag gjennom skoler som Sonans privatgymnas, Akademiet privatistskole eller NKI, har du opptak som elev eller student ved et lærested, selv om du avslutter med en privatisteksamen.

Dersom du tar fag på egenhånd, uten å være elev eller student ved et lærested, har du ikke rett til lån og stipend. Lånekassen gir ikke lån eller stipend til eksamensavgift for privatister.