Bokontroll av studenter

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 13.03.2020
Lånekassen gjennomfører nå en kontroll av et utvalg av studenter som oppga at de bodde borte i 2019. Alle som får brev, må svare innen fristen. Får du ikke brev, er du heller ikke tatt ut i kontrollen.

I bokontrollen blir du bedt om å dokumentere at du ikke bodde sammen med foreldrene dine i 2019. Selv om du har blitt kontrollert tidligere, må du sende inn dokumentasjon hver gang du blir kontrollert. Dokumentasjonen må være så ny som mulig.

Dette skal du sende inn

Du svarer på bokontrollen på Dine sider

Under menyvalget «bokontroll» på Dine sider velger du det boforholdet du har, og får beskjed om hva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller hvilke opplysninger du skal sende inn. 

Har du ikke dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstiden blir kortere, og det blir enklere for deg å følge saken, hvis du laster opp dokumentasjonen elektronisk fra Dine sider. Hvis du bare har dokumentasjonen tilgjengelig på papir, kan du for eksempel ta et bilde av eller skanne den. Men sender du inn et bilde, må du passe på at teksten blir tydelig og kan leses.

Hvis du ikke kan sende dokumentasjonen elektronisk, kan du sende den per post til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Sender du dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papirene med navn, kundenummer eller fødsels- og personnummer, og "Bokontroll". Opplysningene du sender inn, blir bare brukt til denne bokontrollen.

Rekker du ikke å sende inn dokumentasjon innen fristen?

Rekker du ikke å sende inn dokumentasjonen innen fristen, er det viktigste at du sender inn dokumentasjonen så fort du kan. Du trenger ikke gi oss beskjed om at du sender inn etter fristen.

Svar fra Lånekassen

Du får ikke svar fra oss hvis alt er i orden, men du kan se statusen på saken din på Dine sider. På bokontrollsiden kan du se om saken din er behandlet, og du kan sjekke resultatet. Du får et brev fra oss hvis vi mangler informasjon for å behandle saken din, eller hvis du ikke har sendt inn riktig dokumentasjon.

Hvorfor bokontroll?

For at du skal få gjort om lån til utdanningsstipend, er ett av vilkårene at du ikke bor sammen med foreldrene dine. De aller fleste studenter er ærlige, men vi vet at enkelte oppgir i søknaden at de bor borte, selv om de faktisk bor sammen med foreldrene sine. Derfor kontrollerer Lånekassen om studentene faktisk bodde borte i 2019, slik de oppga.

Hvem blir plukket ut i kontrollen?

Alle som har oppgitt at de bor borte, men har foreldre med adresse så nær studiestedet at de kunne bodd hjemme, kan bli trukket ut i bokontrollen.

Lånekassen bruker kunstig intelligens for å plukke ut en gruppe studenter som skal kontrolleres. Det gjør at vi kan finne de studentene som det er mest sannsynlig har oppgitt feil bostatus.

Konsekvenser av å ikke svare eller gi feil opplysninger

Hvis du ikke svarer eller ikke dokumenterer at du har vært borteboer, vil vi anta du har bodd sammen med foreldrene dine. Da får du et brev fra oss med melding om hvilke konsekvenser dette har for deg. Du kan blant annet regne med dette:

  • Du vil ikke få omgjort lån til stipend for den perioden du ikke har dokumentert at du bodde borte
  • Vi kan nekte deg lån og stipend, betalingsutsettelse og sletting av renter for neste undervisningår, eller for en lengre periode framover.

Forfalskning av dokumenter, eller forsøk på forfalskning, blir politianmeldt.

Les mer om opplysningsplikten du har når du får lån og stipend i kapittel 13 i forskriften om utdanningsstøtte.