Ditt ansvar

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du har plikt til å melde fra til Lånekassen hvis det oppstår endringer i situasjonen din underveis i utdanningen, for eksempel hvis du endrer på eller avbryter utdanningen din.

Du er pliktet til å melde i fra til Lånekassen dersom du

  • avbryter eller tar en pause i utdanningen
  • skifter lærested eller endrer den faglige planen
  • betaler mindre i skolepenger enn det du oppgav i søknaden
  • endrer bostedsadresse eller sivilstand

Konsekvenser for deg

Endringer kan føre til at du har krav på mer eller mindre penger. Melder du ikke fra om endringer, kan du gå glipp av penger du har rett til. Hvis du har fått mer penger enn du har krav på, og ikke gir beskjed om endringer, kan det få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan du miste retten til lån og stipend fra Lånekassen, for en periode eller for all framtid.

Dersom du ikke melder fra om endringer eller gir feil opplysninger, kan vi gjøre om stipend til lån og kreve at du umiddelbart betaler tilbake støtte du ikke skulle hatt. I grove tilfeller politianmelder vi.

Dette må du gjøre

Situasjon
Hva må du gjøre?
Du avbryter eller tar en pause i utdanningen din Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan melde fra om endringer på Dine sider.
Du bytter lærested Du må sende ny søknad
Du gjør endringer i den faglige planen din Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan melde fra om endringer på Dine sider.
Du betaler et annet beløp i skolepenger enn du oppga i søknaden Du må sende inn dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser det nye beløpet du skal betale i skolepenger. Skal du betale mindre skolepenger, holder det å melde fra på Dine sider.
Du flytter tilbake til, eller fra foreldrene dine
Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan melde fra på Dine sider.
Du endrer sivilstand Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan melde fra på Dine sider.
Du får barn Du søker om foreldrestipend og/eller forsørgerstipend
Du får et brev om bokontroll Du må svare på brevet (dokumentere bostatus)
Du får et brev om årlig kontroll av  utdanning i utlandet Du må svare på brevet (dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger)
Du avslutter utdanning i utlandet Du må sende inn kopi av dokumentasjon på betalte skolepenger og karakterutskrift

Frister

Fristen for å melde fra om endringer er innen slutten av perioden du har fått støtte til. Har du for eksempel fått lån og stipend til og med 15. juni 2021, er det også fristen for å melde fra om endringer. Perioden du har fått stipend og lån står i vedtaksbrevet ditt, som du kan finne på Dine sider. Endringer du melder fra om senere enn dette, vil vi ikke ta hensyn til.

Avbryter du utdanningen, må du melde fra til oss med én gang.

Brev du får fra oss, har egne svarfrister, vanligvis tre uker. Foreldrestipend har egen søknadsfrist.