Alder

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Fyller du 65 år før 1. januar 2021, kan du ikke få stipend eller lån fra Lånekassen.

Fyller du 50 år før du er ferdig med utdanningen, kan lånet og stipendet ditt bli redusert. Hvor gammel du er, og hvor stort studielån du har, bestemmer hvor mye lån du kan få. Grunnen til det er at du skal være ferdig med å betale studielånet ditt før du fyller 70 år. 

Slik beregner vi hvor mye lån du kan få

Hvis du er eldre enn 50 år når du avslutter utdanningen din, kan du ikke ha en gjeld på mer enn 500 000 kroner i Lånekassen. Årsaken er at lånet skal betales tilbake innen du fyller 70 år.

For hvert år over 50 du er ved endt utdanning, blir den totale gjelden du kan ha redusert med fem prosent. Det vil si at dersom du er 55 år ved endt utdanning, kan du maksimalt ha 75 % av 500000 = 375 000 kroner i lån.

Utregning

Du avslutter en fireårig utdanning som 55-åring og har et studielån på 100 000 kroner fra før. 

(500 000 x 75 %) - 100 000 = 275 000

Maksimalt lån du kan få er 275 000 : 4 (antall undervisningsår) = 68 750 kroner i lån per år.