A-ordningen

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du har kanskje fått et vedtaksbrev fra Lånekassen hvor vi oppgir at vi har hentet opplysninger fra a-ordningen. Her får du en kort innføring i hva a-ordningen er og hva vi bruker den til.

Hva er a-ordningen?

A-ordningen er et statlig register for inntekts- og ansettelsesopplysninger. Alle som betaler ut lønn, pensjon og andre ytelser i Norge, må månedlig melde inn opplysninger til a-ordningen, som administreres av Nav, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå. Opplysningene som må meldes inn er blant annet brutto lønn, trygd eller pensjon som blir utbetalt per måned, hvem pengene blir utbetalt til, samt status for eventuelt arbeidsforhold. Denne ordningen kalles for a-ordningen. Les mer om a-ordningen her.

Lånekassen ønsker å lage gode digitale løsninger, slik at vi kan behandle søknader raskere. Vi bruker derfor elektroniske registre som a-ordningen for å kunne lage løsninger som er enkle å bruke, både for Lånekassen og for kundene våre. Vi har tilgang til opplysningene fra a-ordningen, etter forskrift om Lånekassens innhenting av opplysninger.

Hva bruker Lånekassen a-ordningen til?

Lånekassen bruker opplysningene fra a-ordningen i saker hvor vi trenger nyere informasjon om inntekt eller ansettelsesforhold. Eksempler på slike saker er beregning av inntektsavhengig stipend (tidligere kalt grunnstipend) for elever i videregående opplæring, beregning av barnestipend (tidligere kalt forsørgerstipend) for kunder som har barn og vurdering av rett til sletting av renter.