Endringer og situasjoner du må melde inn

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Endringer du må melde inn
Hva du skal gjøre
Du avbryter eller tar en pause i utdanningen din Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan enkelt melde fra på Dine sider, eller på faks, brev eller telefon.
Du bytter lærested Du må sende ny nettsøknad
Du gjør endringer i den faglige planen din Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan enkelt melde fra på Dine sider, eller på faks, brev eller telefon.

Du betaler et annet beløp i skolepenger enn det du oppga i søknaden Du må sende inn dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser det nye beløpet du skal betale i skolepenger. Skal du betale mindre skolepenger, holder det å melde fra på Dine sider.
Du flytter tilbake til, eller fra foreldrene dine
Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan enkelt melde fra på Dine sider.
Du endrer sivilstand Du må gi Lånekassen beskjed. Du kan enkelt melde fra på Dine sider.
Du får barn Du søker om foreldrestipend og/eller barnestipend
Du får et brev om bokontroll Du må svare på brevet (dokumentere bostatus)
Du får et brev om årlig kontroll av utdanning i utlandet Du må svare på brevet (dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger)
Du avslutter utdanning i utlandet Du må sende inn kopi av dokumentasjon på betalte skolepenger og karakterutskrift