Utdanning ved flere læresteder samtidig

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 09.09.2020
Tar du utdanning ved to eller flere læresteder samtidig skal du bare sende inn én søknad.

Selv om du studerer ved to eller flere læresteder, holder det at du sender inn én søknad. I søknaden oppgir du kun utdanningen ved det lærestedet hvor du tar flest fag eller studiepoeng

For å få lån og stipend også for utdanningen du tar ved det andre lærestedet, må du i tillegg sende inn informasjon eller dokumentasjon.

Dokumentasjon du må sende inn

Hvilken type dokumentasjon du må sende inn, varierer ut fra hvilke typer utdanning du tar samtidig.

Tar du utdanning ved en høgskole eller et universitet, der du ikke betaler skolepenger, er det nok at du sender oss en e-post fra Dine sider. Der må du forklare at du studerer ved to eller flere læresteder og oppgi hvor mange studiepoeng, fag eller årstimer du tar ved hvert lærested per semester. Semesteravgift er ikke regnet som skolepenger.

Alle andre elever og studenter må sende inn:

  • En e-post fra Dine sider der du forklarer at du studerer ved to eller flere læresteder og oppgir hvor mange studiepoeng, fag eller årstimer du tar ved hvert lærested per semester.
  • Bekreftelse fra det andre lærestedet som viser perioden du skal ta utdanning og hvor mange studiepoeng, fag eller årstimer du tar der per semester.
  • Har du skolepenger å betale på ditt andre lærested, må du sende inn en bekreftelse på hvor mye du skal betale der.

Gå til søknaden

Kombinere høyere og videregående utdanning

Du kan gjerne kombinere flere høyere utdanninger, høyere utdanning og videregående utdanning, eller videregående utdanninger, så lenge utdanningene hver for seg gir rett til lån og stipend.

Hvis du skal betale skolepenger, må beløpet du skal betale per semester framgå enten av selve søknaden eller av vedlegget til søknaden.

Maksimalt lån og stipend

Du kan maksimalt få lån og stipend tilsvarende fulltidsutdanning, selv om du til sammen tar studiepoeng, årstimer eller fag som utgjør mer enn fulltidsutdanning.