Tilleggslån

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen tilbyr to nye tilleggslån fra og med studieåret 2020–2021, ett for deg som er 30 år eller eldre og ett for deg som har barn.

Tilleggslån for deg som er 30 år eller eldre

Du kan få tilleggslån hvis du tar universitets- eller høgskoleutdanning, fagskole eller videregående skole, og er 30 år eller eldre.

Fra og med det året du fyller 30 år, kan du låne inntil 100 000 kroner i året i tillegg til andre lån og stipend, hvis du tar fagskole, universitets- eller høgskoleutdanning. Tar du videregående opplæring, kan du låne inntil 50 000 kroner i året.

Tar du andre utdanninger, kan du ikke få dette lånet.

Hvor mye kan du låne til sammen?

Tilleggslånet er begrenset til 200 000 kroner til sammen over flere år for utdanning ved fagskole, universitet og høgskole, og 100 000 kroner til sammen for videregående opplæring.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som har barn. 

Tilleggslån for deg som har barn

Du kan låne inntil 50 000 kroner i året i tillegg til andre lån og stipend, men begrenset til 100 000 kroner til sammen for de årene du får lånet.  

Vilkår for å få det

Barnet må være under 16 år, altså født i 2005 eller senere, og må bo hos deg minst 40 prosent av tiden. De eneste som ikke kan få dette lånet, er voksne som tar grunnskole, og elever under 18 år.

Det årlige maksimalbeløpet gjelder for fulltidsutdanning. Hvis du studerer på deltid, blir beløpet redusert. Hvor mye du får når du studerer på deltid, avhenger av hvor mange studiepoeng eller årstimer du tar.

Hvor mye kan du låne til sammen?

Du kan låne til sammen 100 000 kroner som tilleggslån enten du studerer på fulltid eller deltid. Den øvre grensen er den samme, uavhengig av hvor mange år du velger å fordele lånet på.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg over 30 år. Hvis du også har krav på dette, er det reglene for tilleggslån for låntakere over 30 år som gjelder for deg.

Slik søker du om tilleggslån

Det er ikke en egen søknad for tilleggslån. Når du søker om vanlig studielån og stipend, vil du få spørsmål om du vil søke om ekstra lån.

Kan ikke bli stipend

Tilleggslånene kan ikke gjøres om til stipend, med unntak av sykestipend.