Spørsmål og svar om borte- og hjemmeboer

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Her får du svar på de vanligste spørsmålene om borteboere og hjemmeboere.

Kan jeg søke om borteboerstipend?

Nei, det bare elever i videregåene opplæring som kan få borteboerstipend. Når du tar høyere utdanning kan du få basislån.

Hva betyr borte- og hjemmeboer?

Borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine under studiene. Hjemmeboer betyr at du bor sammen med foreldrene dine under studiene.

Får jeg gjort om lån til stipend som hjemmeboer?

Nei, du må være borteboer for å få gjort om lån til stipend.

Jeg har ikke hybel/leilighet ennå, hva skal jeg krysse av for i søknaden?

Du skal krysse av for borteboer i søknaden, hvis du ikke skal bo sammen med foreldrene dine under studiene. Det er bostatusen din under selve studiene som gjelder, ikke hvor du bor på det tidspunktet du søker.

Skal jeg oppgi hybeladresse i søknaden?

Nei, du kan oppdatere postadressen din under «Din profil» på Dine sider.

Må jeg bytte adresse i folkeregisteret?

Nei. Det er hvor du faktisk bor som avgjør om vi regner deg som borteboer, ikke hvor du er folkeregistrert.

Er jeg borte- eller hjemmeboer når jeg eier egen leilighet?

Eier du egen leilighet, og bor der uten foreldrene dine, er du borteboer.

Er jeg borte- eller hjemmeboer hvis jeg leier av foreldrene mine?

Du er regnet som borteboer dersom du bor i en leilighet som foreldrene dine eier, men du bor i leiligheten uten foreldrene dine.

Vi regner deg også som borteboer dersom:

  • du for eksempel bor i en kjellerleilighet i huset til foreldrene dine, kan du bli regnet som borteboer når leiligheten er klart atskilt og har eget bruksenhetsnummer (bolignummer, for eksempel H0203) i folkeregisteret eller i eiendomsregisteret.
  • du bor i en kårbolig eller anneks på eiendommen til foreldrene dine, kan du bli regnet som borteboer når boenheten er fysisk atskilt fra huset til foreldrene dine og er selvstendig (har eget bad/wc og kjøkken).

Jeg er gift og/eller har barn og bor hjemme, hva skal jeg krysse av for i søknaden?

Hvis du er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, kan du få lån gjort om til stipend selv om du bor med foreldrene dine. Derfor spør vi ikke om du bor hjemme hos foreldrene dine i søknaden.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg flytter i løpet av studiene?

Medfører flyttingen at du endrer bostatus, fra borte- til hjemmeboer, eller omvendt, må du melde flytting. Du melder enkelt fra om flytting under «meld fra om endringer» på Dine sider.
Hvis bostatusen din som hjemme- eller borteboer ikke endrer seg, trenger du bare å oppdatere postadressen. Du endrer adresse under «Din profil» på Dine sider.

Les mer om opplysningsplikten her.