Basislån

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få inntil 112 290 kroner i basislån for undervisningsåret 2020–2021. Fulltidsstudenter kan i tillegg få utbetalt fire ekstra uker med basislån i juni 2021, noe som tilsvarer 11 229 kroner.

Om basislån

Det du får utbetalt i basislån er det samme per måned uavhengig av hvilken utdanning du får støtte til, så lenge du har søkt om fullt lån og stipend. Basislånet utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Bor du hjemme under studiene, har du ikke rett til å få gjort om lån til stipend. Les mer om hjemme- og borteboere.

Har du fått lån og stipend til høyere utdanning, for eksempel en bachelorgrad, kan du få omgjort 25 prosent (det vi kaller «omgjøringslån») av basislånet til stipend etter hvert som du består studiepoeng. Når du har fullført hele graden din, kan du få gjort om ytterligere 15 prosent (det vi kaller «gradsomgjøringslån») av basislånet til stipend. Les mer om omgjøring for høyskole- og universitetsutdanning her.

Har du fått lån og stipend til annen utdanning, for eksempel folkehøgskole, kan du få omgjort 40 prosent av basislånet til stipend når du har fullført hele studieåret. Les mer om omgjøring for andre utdanninger her.

11 måneder med lån og stipend

Bare fulltidsstudenter som tar utdanning ved høyskole, universitet eller fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret, får lån og stipend i 11 måneder. Har du rett til den ekstra utbetalingen, får du den tildelt automatisk.

Gå til søknaden

Lånet er rentefritt når du er i utdanning

Det blir ikke regnet renter av lånet så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen.

Hvis du er studerer fulltid uten lån eller stipend fra oss, må du betale på studielånet ditt. Ønsker du ikke å betale på lånet mens du studerer, må du søke om betalingsutsettelser.

Når du tar utdanning uten lån eller stipend fra oss, kan du ha rett til sletting av renter.

Omgjøringslån

Når du søker om stipend, får du pengene utbetalt som et lån i første omgang. Omgjøringslån er et lån som kan bli gjort om til stipend når du har bestått studiepoeng og vi har kontrollert inntekten og formuen din. Du kan ikke få omgjort lån til stipend hvis du bor sammen med foreldrene dine.

Gradsomgjøringslån

Når du søker om stipend, får du pengene utbetalt som lån i første omgang. Du får gradsomgjøringslån dersom du skal ta høyere utdanning ved et universitet eller en høgskole. Dette lånet kan bli gjort om til stipend når du har fullført en hel grad. Du kan ikke få omgjort lån til stipend hvis du bor sammen med foreldrene dine. Les mer om gradsomgjøringslån her.