Lån til skolepenger

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Betaler du skolepenger, kan du få et ekstra lån på inntil 66 604 kroner.

Du kan låne inntil 66 604 kroner til skolepenger per studieår i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv. Studerer du ett semester, kan du få halve beløpet. Er du i deltidsutdanning blir skolepengelånet redusert i forhold til deltidsprosenten din. 

Du kan ikke få skolepengelån til å dekke kostnadene ved å gå på folkehøgskole. Årsaken er at folkehøgskolene ikke tar betalt for undervisningen. Basislånet er ment å dekke utgifter til kost og losji.

Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger

Lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på søknaden når du studerer i Norge, og kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Skolepengelånet kommer på første utbetaling hvert semester og blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Skolepengelånet er et rent lån og blir ikke gjort om til stipend etter bestått utdanning.

Får du deler av skolepengene dekket av andre?

Hvis du får dekket deler av skolepengene du skal betale av andre, må du sende inn en bekreftelse fra lærestedet ditt på hvor mye du skal betale i skolepenger for hvert semester. Du må også dokumentere hvem du får lån eller stipend fra og beløpet du får per semester. Blir hele skolepengebeløpet dekket av andre, trenger du ikke å dokumentere dette, men du må opplyse om det i nettsøknaden. Lån til skolepenger fra Lånekassen kan bli redusert dersom du får lån eller stipend fra andre til å betale skolepenger.

Betaler du reduserte/rabatterte skolepenger?

Hvis du ikke betaler den fulle prisen for utdanningsopplegget, må du legge ved informasjon fra lærestedet som viser hvor mye du faktisk skal betale. 

Lån til trafikkflygerutdanning

Hvis du tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, kan du få et ekstra lån på inntil 369 605 kroner per studieår. Du kan få det ekstra lånet i maksimalt to år, og du kan ikke få mer i skolepengelån enn det du faktisk betaler i skolepenger.

Det er ikke en egen søknad om lånet, du søker automatisk om det hvis du velger stipend og maksimalt lån i den vanlige nettsøknaden og går på en godkjent trafikkflygerutdanning.