11 måneder med lån og stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Det er bare fulltidsstudenter som tar universitets- og høgskoleutdanning eller fagskoleutdanning som får lån og stipend i 11 måneder.

Det er også et krav at du må ha vært i utdanning i hele vårsemesteret for å få lån og stipend i 11 måneder.

Disse får ikke en ekstra måned med lån og stipend

  • studenter i deltidsutdanning
  • studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • elever på folkehøgskole
  • elever i videregående opplæring
  • elever og studenter som allerede får lån og stipend om sommeren etter andre ordninger