Forsørgerstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 16.05.2019
Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2004 eller senere.

Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet. Mor og far kan få forsørgerstipend samtidig.

Vilkår for å få forsørgerstipend

  • Barnet må være født i 2004 eller senere (16 år eller yngre)
  • Du må bo sammen med barnet minst 40 prosent av tiden
  • Stipendet er behovsprøvd. Inntekten og formuen for deg og en eventuell ektefelle/samboer må være lavere enn grensene i forskriften. Les mer om grensene og behovsprøvingen.

Dersom du er samboer, og du og samboeren din har barn sammen, behandler vi dere som gifte. Hvis du og samboeren din ikke har barn sammen, regnes ikke samboerens inntekt eller formue med i grunnlaget for forsørgerstipend.

Hvis du ikke har den daglige omsorgen for barnet, må du dokumentere at du har minst 40 prosent samvær. Du kan for eksempel sende inn kopi av samværsavtale.

Så mye kan du få

Har du ett barn, kan du få inntil 1 717 kroner i måneden. Har du to barn, kan du få inntil 1 717 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1 118 kroner per måned for barn nummer tre, fire, osv.

Dersom du får foreldrestipend, kan du få forsørgerstipend i tillegg som en del av foreldrestipendet. Forsørgerstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også etter at du har hatt en periode med foreldrestipend. Hvis du får avslag på en søknad om foreldrestipend, kan det være at du har rett til vanlig stipend og lån med forsørgerstipend i tillegg.

Eksempler på hvor mye du kan få avhengig av ektefelle / samboers inntekt

Inntekt*

1 barn 2 barn 3 barn
Mindre enn 411 968 kr 1 717 kr
3 434 kr
4 552 kr
420 000 kr 1 316 kr
3 033 kr
4 151 kr
440 000 kr 316 kr
2 033 kr
3 151 kr
460 000 kr 0
1 033 kr
2 151 kr

*Person- og kapitalinntekt for ektefelle / samboer med felles barn i 2019

Så mye kan du få

Har du ett barn, kan du få inntil 1 717 kroner i måneden. Har du to barn, kan du få inntil 1 717 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1 118 kroner per måned for hvert av barna flere enn to.

Dersom du får foreldrestipend, kan du få forsørgerstipend i tillegg som en del av foreldrestipendet. Forsørgerstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også etter at du har hatt en periode med foreldrestipend. Hvis du får avslag på en søknad om foreldrestipend, kan det være at du har rett til vanlig stipend og lån med forsørgerstipend i tillegg.

Her er en oversikt med utregning:

Antall barn født i 2004 eller senere
Beløp Hvor mye du får til sammen per måned for alle barna
1 barn 1 717 kr 1 717 kr
2 barn 1 717 kr + 1 717 kr 3 434 kr
3 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 1 118 kr
4 552 kr
4 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 1 118 kr + 1 118 kr 5 670 kr

Slik får du forsørgerstipend

Du søker på vanlig måte om stipend og lån.

Skal du søke om forsørgerstipend etter at du har søkt om vanlig støtte, kan du sende oss en e-post fra Dine sider eller et brev. Husk å oppgi forventet inntekt for ektefellen eller samboeren din. Søknadsfristen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Når du søker om foreldrestipend, vurderer vi om du også har rett til forsørgerstipend.