Videregående opplæring i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 15.06.2020
Du må legge ved dokumentasjon når du søker.

Skal du gå på videregående i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser

  • hva du har tatt av videregående opplæring fra før
  • hvilken opplæring du planlegger å ta i utlandet
  • at utdanningen er på fulltid

Skal du gå på en skole utenfor Norden, må du også dokumentere hvorfor du må ta videregående opplæring i utlandet.

Hvis du skal betale skolepenger, må du legge ved et P-skjema.

Du kan følge søknaden din på Dine sider.

Bor du hjemme i starten av semesteret på grunn av koronasituasjonen?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine på grunn av koronasituasjonen, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Disse unntaksreglene blir videreført høsten 2020 .

Hvis du skal gå på videregående skole i utlandet høsten 2020 og er usikker på hva du skal svare på dette spørsmålet i søknaden «Bor du i samme hus eller leilighet som en av eller begge foreldrene dine i studieåret?» anbefaler vi at du ringer kundesenteret for å få hjelp.

Gå til søknaden

Unntak fra søknadsfrister

Du kan fremdeles søke om støtte for 2019-2020 dersom du begynte på et undervisningopplegg som startet 1. mars eller senere. Bruk søknaden om lån og stipend for 2019-2020.

Lærlinger kan søke om støtte fram til 30. juni.