Lærling

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.12.2019
Du kan søke om stipend når du har en godkjent lærekontrakt, men på grunn av sammenslåing av fylker er det i en periode begrenset hvem som kan søke.

Er du lærling i et fylke som skal slås sammen?

Skal du være lærling i ett av fylkene som blir slått sammen, må du vente til begynnelsen av januar med å søke om stipend og lån. Vi forstår at dette er lenge å vente med å søke, og vi beklager ulempene dette gir deg.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. 

Gå til søknaden

Lærling uten ungdomsrett

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Gå til søknaden