Lærling

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 01.07.2020
Du kan søke om stipend når du har en godkjent lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. 

Gå til søknaden

Lærling uten ungdomsrett

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Gå til søknaden