Lærling

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Du kan søke om stipend når du har en godkjent lærekontrakt.

Det er bare lærlinger uten ungdomsrett som kan søke om støtte for undervisningsåret 2018–2019. er du lærling med ungdomsrett må du vente til den riktige søknaden åpner i månedsskiftet mai/juni.

Du kan imidlertid søke om støtte for undervisningsåret 2017-2018 fram til 30. juni.

Lærling med ungdomsrett

Søknaden om stipend for lærlinger med ungdomsrett for 2018-2019 har ikke åpnet ennå. Du kan søke fra månedsskiftet mai/juni.

Lærlinger kan søke om stipend for 2017-2018 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling uten ungdomsrett

Søknaden for undervisningsåret 2018-2019 er åpen.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2018 kan du fortsatt søke om støtte for undervisningsåret 2017-2018. Søknaden finner du her.