Lærling

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 15.06.2017
Du kan søke om stipend når du har en godkjent lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent. For at lærekontrakten din skal være godkjent må den godkjennes både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. 

Gå til søknaden

Lærlinger kan søke om stipend for 2016-2017 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling uten ungdomsrett

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2017 kan du fortsatt søke om støtte for undervisningsåret 2016-2017. Søknaden finner du her.