Valutajustering

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lån og stipend til skolepenger og utvidet stipend til dekning av skolepenger ved utvalgte læresteder blir valutajustert.

Andre stipend og lån, som basislån, lån og stipend til reise og språkstipend, blir ikke valutajustert.

Valutajusteringen skjer automatisk når pengene blir overført til kontoen din. Overføringen skjer i norske kroner, og du må selv veksle til den valutaen du trenger. 

Valutakursen som gjelder når du får svar fra Lånekassen

I svaret fra Lånekassen (vedtaksbrev) vil du se hvilket beløp du får til å dekke skolepenger.

Valutakursen som gjelder når vi utbetaler støtten

Når vi skal betale ut støtten, sjekker vi om valutaen har endret seg med mer enn étt prosentpoeng på utbetalingstidspunket, sammenlignet med valutakursen som Lånekassen har fastsatt for studieåret. Har det vært en slik endring, vil det beløpet du får utbetalt til å dekke skolepenger, være enten større eller mindre enn det som står i vedtaksbrevet. Det er den gjennomsnittlige valutakursen fra måneden før vi utbetaler støtten, som vi bruker til valutajustering. Det betyr at skolepengestøtte som blir utbetalt i juli, blir justert ut fra den gjennomsnittlige valutakursen i juni.

Sikre korrekt forhold til gjeldende valutakurs

Styrker den norske kronen seg, vil det koste mindre å kjøpe valutaen. Når den norske kronen svekkes, må man betale mer for å kjøpe valutaen. Valutajusteringen sikrer at skolepengestøtten som er innvilget, blir korrekt i forhold til gjeldende valutakurs på utbetalingstidspunktet.

Betaler du mye i skolepenger?

Du kan ikke få tildelt mer lån og stipend til skolepenger enn det som er satsene til Lånekassen. Vi kan ikke tildele ytterligere støtte til skolepenger som kompensasjon for at skolepengestøtten blir redusert ved valutajustering, selv om de faktiske skolepengene du betaler overstiger Lånekassens satser.

Når vi valutajusterer, får du et nytt vedtaksbrev

I vedtaksbrevet og avtalen om støtte får du vite at valutajustering kan skje. Dersom støtten til skolepenger blir justert, får du etter noen dager et nytt vedtaksbrev. Brevet informerer deg om den nye kursen, og om beløpet du har fått utbetalt.