Lån og stipend til reise

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen gir lån og stipend til dekning av utgifter til reiser mellom Norge og regionen lærestedet ditt ligger i. Lån og stipend blir gitt etter fastsatte satser basert på regionen lærestedet ligger i.

Lån og stipend  til reiser utenfor Norden

Region

Sats i studieåret 2020–2021

Europa 5 112 kr
Afrika 20 996 kr
Asia 17 540 kr
Nord- og Mellom-Amerika 19 060 kr
Sør-Amerika 24 404 kr
Oseania 27 808 kr

Utbetales som stipend og lån

Støtte til reiser utenfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån.

Stipenddelen av reisestøtten blir utbetalt som et stipend, ikke lån. Lånedelen kan ikke gjøres om til stipend i etterkant. Bare basislån kan gjøres om til stipend når du består utdanning.

Satsene i tabellen over gjelder et helt studieår

Et helt studieår vil si at utdanningen varer i mer enn seks måneder. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt studieår, ikke per måned. Ved kortere studieår har du rett til halvparten av satsen i tabellen. Bor du sammen med en eller begge foreldrene dine i utlandet får du ikke reisestøtte.

Vilkår for å få lån og stipend til reiser

For å ha rett til lån og stipend til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Dersom du tar utdanning i utlandet og får reisestøtte fra andre, har du ikke rett til lån og stipend til reiser fra Lånekassen. Stipend fra Erasmus+ regnes ikke som reisestøtte. 

Det er ikke en egen søknad om lån og stipend til reiser. Vi regner ut hvor mye lån og stipend du kan få når du sender inn en søknad om stipend og lån.