Forhåndsvurdering av utdanninger i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lurer du på om et lærested er godkjent for støtte? Da kan du be oss om en forhåndsvurdering.

Noen av lærestedene du kan få støtte til, finner du i vår oversikt over læresteder og utdanninger. Finner du lærestedet i oversikten, vil ofte alle lærestedets utdanninger som fører fram til en bachelor-, master- eller doktorgrad (PhD), gi rett til stipend og lån.

Vær klar over at i noen land, som Frankrike og Spania, må hvert enkelt utdanningsprogram ha spesiell godkjenning av myndighetene for å være godkjent. Derfor kan ett lærested ha utdanninger som gir rett til stipend og lån, og utdanninger som ikke gjør det. Det finnes også noen begrensninger for helsefaglige utdanninger. Les mer om godkjenning av utdanning i utlandet.

Finner du ikke utdanningen din?

Finner du ikke utdanningen i oversikten, kan du be oss om en forhåndsvurdering. For å få en slik vurdering må du sende inn følgende opplysninger, enten på e-post eller i brev:

  • lærestedets navn
  • lærestedets nettadresse
  • hvilken grad utdanningen leder fram til
  • nivå, varighet og nøyaktig navn på utdanningen

Vær klar over at denne vurderingen bare gjelder selve utdanningen. For at du skal få lån og stipend, må du i tillegg oppfylle alle de vanlige kravene for å få støtte fra Lånekassen.Vi kan på forhånd ikke gi noen garantier for at du vil få støtte.

Godkjenning og autorisasjon

En forhåndsvurdering er ikke en garanti for at den aktuelle utdanningen gir generell eller faglig godkjenning i Norge. Dersom du trenger godkjenning for å utøve yrket i Norge, må du selv undersøke kriteriene for dette.

Se nettstedene til NOKUT og helsedirektoratet for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning og autorisasjon av helsepersonell i Norge.