Slik får du pengene

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester.

Du får avtalen om støtte på Dine sider

Avtalen om støtte blir sendt til postkassen din på Dine sider. Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID, BankID på mobil eller med Buypass i utlandet, direkte fra Dine sider.

Du må selv signere

Du må selv signere avtalen om støtte før pengene kan overføres til din norske konto. Er du under 18 år, må én av foreldrene dine skrive under på avtalen om støtte. Les mer om foreldresignering her.

Kontonummer for utbetaling

Vi betaler bare ut penger til en konto som du eier. På den måten kontrollerer vi at det er riktig person som mottar pengene. Avtalen om støtte vil inneholde ett eller flere kontonummer som skatteetaten har oppgitt at du eier. Du kan endre hvilken konto du vil ha pengene overført til på Dine sider eller på avtalen om støtte.

Når får jeg pengene på konto?

Vi må ha mottatt den signerte avtalen om støtte før vi kan starte utbetalingen. Det tar ca. tre virkedager fra vi mottar den signerte avtalen, til vi overfører pengene til kontoen din. For de fleste studenter som skal studere i utlandet, blir pengene overført tidligst i begynnelsen av juli.

Unntaket er de som skal studere i Australia, New Zealand og Sør-Afrika. De får pengene overført tidligst i begynnelsen av juni.

Merk at støtte til skolepenger kan bli valutajustert. Det betyr at beløpet du fikk oppgitt i vedtaksbrevet ditt kan ha blitt justert på grunn av endring i valutakursen. Du vil motta et eget brev etter utbetalingen dersom dette gjelder deg.

Ofte stilte spørsmål om utbetaling av støtte

Kan dere overføre pengene til min utenlandske konto?

Nei. Som hovedregel skal støtte utbetales til en konto som du eier i en norsk bank.

Du kan endre kontonummeret på Dine sider.

Kan jeg få støtten for hele året utbetalt om høsten?

Nei. Støtten fra Lånekassen blir delt i to like store utbetalinger, en for høstsemesteret og en for vårsemesteret. Dette er alle lærestedene klar over. Utbetaling av støtte for vårsemesteret skjer tidligst i desember.