Omgjøring av lån til stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 26.06.2020
Inntil 40 prosent av basislånet (tidligere kalt basisstøtte) kan bli gjort om til stipend.

Det er bare deler av basislånet som kan gjøres om til stipend. Andre stipend, som stipend til skolepenger og stipend til reiser, får du utbetalt som stipend ved begynnelsen av hvert semester.

Ny ordning for omgjøring for deg i høyere utdanning fra 2019–2020

Fra og med studieåret 2019–2020 ble reglene for omgjøring endret, slik at det er nå ulike regler avhengig av hvilken type utdanning du får lån og stipend til.

Får du lån og stipend til universitets- eller høyskoleutdanning, er hvor mye du får omgjort fra lån til stipend både avhengig av at du består eksamen og at du fullfører graden du får lån og stipend til. Når du får lån omgjort til stipend etter at du har fullført graden din, kaller vi det gradsomgjøring.

Får du lån og stipend til et lengre språkkurs, er ikke dette regnet som høyere utdanning, og er dermed ikke omfattet av de nye reglene. Du kan lese mer om lengre språkkurs her.

Hva skal til for å få gjort om lån til stipend 

1. Du må være borteboer
Hvis du bor sammen med foreldrene dine, får du ikke gjort om lån til stipend

2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekten din hvert år. Hvis inntekten, formuen eller trygden din er over grensene, blir beløpet du kan få omgjort til stipend redusert. Du får vedtaksbrev fra oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekten din.

Les mer om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng
Inntil 25 prosent av basislånet (det beløpet som heter "omgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjøring.  

4. Du må fullføre en grad
Inntil 15 prosent av basislånet (det beløpet som heter "gradsomgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består en grad*. Du kan få gradsomgjøring for like lang tid som graden din er normert til.

Hvis du fullfører en grad som er offentlig godkjent i landet du studerer, kan du under visse forutsetninger få gradsomgjøring. Graden må kunne gis generell godkjenning og uttelling for et visst antall studiepoeng av NOKUT. Hvis du har tatt en lavere grad (undergraduate), må graden gi uttelling for minst 120 studiepoeng, og hvis du har tatt en høyere grad (graduate/postgraduate), må graden gi uttelling for minst 60 studiepoeng. Lånekassen sjekker om du har rett til gradsomgjøring.

*Hvis du ikke fullfører en grad, kan du likevel få omgjøring for de studiepoengene du har bestått, se punkt 3.

Ulike regler for omgjøring for ulike utdanninger

Ikke alle utdanninger gir rett til gradsomgjøring. Les mer om ulike typer utdanninger i utlandet, og om hvilke som gir rett til gradsomgjøring:

Lengre språkkurs
Enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng)
Fireårig bachelorgrad i USA
Associate Degree i USA
Toårige grader og licence i Frankrike
Postgraduate Diploma og ettårig mastergrad i Storbritannia
Graduate Certificate i Australia
Medisinutdanning i flere land
Fire- eller femårig grad i Spania

Du må selv sende inn eksamensresultatene dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avsluttet utdanningen din i utlandet, må du selv sende inn en kopi av vitnemålet ditt og offisiell eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend. Send inn resultatene så fort som mulig etter du har bestått utdanningen for å være sikker på å få full omgjøring.

Dersom du har fått lån og stipend til skolepenger, må du i tillegg sende inn dokumentasjon fra lærestedet som bekrefter at du har betalt skolepengene. Du kan lese mer om årlig kontroll her. 

Send inn kopi av vitnemål og offisiell eksamensutskrift innen fristen

Fristen for å få omgjøring for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, regnet fra det kalenderåret hvor vi mottar resultatene fra deg. Fristen for å få omgjøring for en fullført grad er åtte år tilbake i tid, regnet fra starten av det semesteret hvor du besto graden.

For å kunne få omgjøring for fullført grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen hvilken grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avsluttet utdanningen før du har oppnådd en grad, må du gi Lånekassen beskjed om dette.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss en kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet ditt i posten, send oss en kopi og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annet på kopien du sender oss.

For deg som har tatt utveksling i utlandet

Dersom du har vært på utveksling i utlandet som en del av høyere utdanning i Norge, er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen og rapportere inn eksamensresultater til Lånekassen. Du trenger derfor ikke sende noe til Lånekassen for å få omgjort lån til stipend.