Praktisk informasjon

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Det er flere ting det er viktig å sette seg inn i når du skal studere i utlandet.

Du bør blant annet vite

  • hvilke helsetjenester du kan få støtte til
  • om du har riktig forsikring
  • om du trenger visum
  • hvor du finner informasjon om studier i utlandet

Tips og råd for deg som studerer i utlandet

Helserettigheter for studenter i utlandet

Folketrygden har flere ordninger for norske statsborgere som studerer i utlandet, avhengig av hvilket land du skal studere i, og hvor lenge du skal studere.

Som student i utlandet vil du automatisk beholde medlemskapet i folketrygden dersom du er

  • norsk statsborger eller statsborger i et EØS-land og
  • får lån og stipend fra Lånekassen

Det er Helfo som har ansvaret for å informere om hvilke helsetjenester du kan få stønad til som student i utlandet. Helfo kan du kontakte på telefon
800 43 573/+47 23 32 70 30, eller på e-post .

Hvis du ikke får støtte fra Lånekassen, eller har spørsmål om medlemskap i folketrygden, må du kontakte Nav for hjelp.

Student innenfor EU/EØS?

Her kan du lese mer om helserettigheter som student innenfor EU/EØS.

Student utenfor EU/EØS?

Her kan du lese mer om helserettigheter som student utenfor EU/EØS.

Ikke norsk statsborger eller EØS-borger

Hvis du er statsborger fra et land utenfor EU/EØS-området og skal studere i utlandet, må du melde fra til Nav Internasjonalt for å få avklart medlemskapet i folketrygden.

Tips før du reiser

Ordne med fullmakt

Ønsker du at foreldrene dine skal ta kontakt med Lånekassen på dine vegne, må de ha fullmakt dersom du er over 18 år.

For å gi fullmakt til foreldrene dine må du sende oss enten

  • en e-post fra Dine sider, eller
  • en faks til 22 64 26 36, eller
  • et brev til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo

I fullmakten må stå hvem du gir fullmakt til, og hva de får lov til på dine vegne. For eksempel kan du skrive «jeg gir Ola Nordmann fullmakt til å få opplysninger om mitt kundeforhold i Lånekassen»

Dersom du sender inn fullmakten som brev eller faks, må du skrive ditt fulle navn og kundenummer eller fødselsnummer på arket der du gir fullmakt, og du må signere arket.

Har du gyldig reiseforsikring?

Utenriksdepartementet (UD) anbefaler alle som tar utdanning i utlandet å ha reiseforsikring. Sjekk derfor at du har gyldig forsikring, og at forsikringen er gyldig i landet du du skal studere. Les mer om reiseforsikring på UDs sider.

Er passet ditt gyldig?

Du finner informasjon om pass på politiets nettsider.

Visum

Å skaffe visum dersom landet du skal reise til krever det, er ditt ansvar. Du bør kontakte det aktuelle landets ambassade for å få oppdatert informasjon. Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum. Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land. Det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig, så du vet hvilke dokumenter som kreves for å søke om visum.

Noen ambassader krever at du kan dokumentere at du får støtte fra Lånekassen når du søker om visum. Vi kan ikke gi en garanti for støtte før vi har ferdigbehandlet en søknad fra deg, men du kan bruke en foreløpig uttalelse om retten til støtte i mellomtiden.

Ta vaksiner i god tid dersom det er nødvendig

Om du trenger å ta vaksiner eller ikke, avhenger av reisemål, reisetype, varighet av reisen og den epidemiologiske situasjonen i landet du skal. På Folkehelseinstituttets nettsider kan lese mer om vaksiner.

ANSA

Association of Norwegian Students Abroad

ANSA er utenlandsstudentenes interesseorganisasjon og representerer
24000 norske studenter i utlandet.

ANSA driver Norges nasjonale informasjonssenter for utenlandsstudier og tilbyr nøytral veiledning. Under utenlandsoppholdet bistår organisasjonen studentene med rådgivning, beredskap og studentforsikring.