Praktisk informasjon

Undervisningsåret 2016–2017 - Sist oppdatert: 15.03.2016
Det er flere ting det er viktig å sette seg inn i når du skal studere, eller allerede studerer, i utlandet.

Du bør blant annet vite

  • hvilke helsetjenester du kan få støtte til
  • om du har riktig forsikring
  • om du trenger visum
  • hva du må dokumentere til oss etter hvert undervisningsår

Det er også viktig at du vet hva du må dokumentere til oss etter hvert studieår for å få videre støtte.

Tips og råd for deg som studerer i utlandet

Helserettigheter for studenter i utlandet

Folketrygden har flere ordninger for norske statsborgere som studerer i utlandet, avhengig av hvilket land du skal studere i, og hvor lenge du skal studere.

Som student i utlandet vil du automatisk beholde medlemskapet i folketrygden dersom du er

  • norsk statsborger eller statsborger i et EØS-land og
  • får lån og stipend fra Lånekassen

Det er Helfo som har ansvaret for å informere om hvilke helsetjenester du kan få stønad til som student i utlandet. Helfo kan du kontakte på telefon
800 43 573/+47 23 32 70 30, eller på e-post .

Hvis du ikke får støtte fra Lånekassen, eller har spørsmål om medlemskap i folketrygden, må du kontakte Nav for hjelp.

Student innenfor EU/EØS?

Her kan du lese mer om helserettigheter som student innenfor EU/EØS.

Student utenfor EU/EØS?

Her kan du lese mer om helserettigheter som student utenfor EU/EØS.

Ikke norsk statsborger eller EØS-borger

Hvis du er statsborger fra et land utenfor EU/EØS-området og skal studere i utlandet, må du melde fra til Nav Internasjonalt for å få avklart medlemskapet i folketrygden.

Tips før du reiser

Ordne med fullmakt

Ønsker du at foreldrene dine skal ta kontakt med Lånekassen på dine vegne, må de ha fullmakt dersom du er over 18 år.

For å gi fullmakt til foreldrene dine må du sende oss enten

  • en e-post fra Dine sider, eller
  • en faks til 22 64 26 36, eller
  • et brev til Lånekassen, postboks 430 Alnabru, 0614 Oslo

I fullmakten må stå hvem du gir fullmakt til, og hva de får lov til på dine vegne. For eksempel kan du skrive «jeg gir Ola Nordmann fullmakt til å få opplysninger om mitt kundeforhold i Lånekassen»

Dersom du sender inn fullmakten som brev eller faks, må du skrive ditt fulle navn og kundenummer eller fødselsnummer på arket der du gir fullmakt, og du må signere arket.

Har du gyldig reiseforsikring?

Utenriksdepartementet (UD) anbefaler alle som tar utdanning i utlandet å ha reiseforsikring. Sjekk derfor at du har gyldig forsikring, og at forsikringen er gyldig i landet du du skal studere. Les mer om reiseforsikring på UDs sider.

Er passet ditt gyldig?

Du finner informasjon om pass på politiets nettsider.

Visum

Å skaffe visum dersom landet du skal reise til krever det, er ditt ansvar. Du bør kontakte det aktuelle landets ambassade for å få oppdatert informasjon. Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum. Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land. Det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig, så du vet hvilke dokumenter som kreves for å søke om visum.

Ta vaksiner i god tid dersom det er nødvendig

Om du trenger å ta vaksiner eller ikke, avhenger av reisemål, reisetype, varighet av reisen og den epidemiologiske situasjonen i landet du skal. På Folkehelseinstituttets nettsider kan lese mer om vaksiner.

Tips til deg som fortsatt skal studere i utlandet

Er du allerde student i utlandet, og skal søke om ny støtte, er det veldig viktig at du sender inn riktig dokumentasjon til rett tid. Da får du nemlig kortest mulig behandlingstid.

Dette må du gjøre:

1. Send inn riktig dokumentasjon til Lånekassen om våren.
Fordi du får støtte til utdanning i utlandet, må du dokumentere faglige resultater og betalte skolepenger etter hvert undervisningsår. Studerer du utenfor Norden, må du sende inn et utfylt C-skjema. Studerer du i nordiske land sender du inn et N-skjema. Korrekt utfylling og innsending av dette skjemaet er en forutsetning for at søknaden om ny støtte skal kunne bli behandlet.

2. Søk tidlig og fyll ut søknaden riktig
Søk tidlig for å få pengene på konto fortest mulig. Du kan søke fra begynnelsen av mai.

3. Be om elektronisk signering og ta med deg BankID når du reiser
Be om elektronisk signering i søknaden. Sørg for at du har BankID eller Buypass med deg når du reiser til utlandet, slik at du kan signere for lånet samme dag som du får svar på søknaden.

ANSA

Association of Norwegian Students Abroad

ANSA er utenlandsstudentenes interesseorganisasjon og representerer
24000 norske studenter i utlandet.

ANSA driver Norges nasjonale informasjonssenter for utenlandsstudier og tilbyr nøytral veiledning. Under utenlandsoppholdet bistår organisasjonen studentene med rådgivning, beredskap og studentforsikring.