Nå er det årlig kontroll av utenlandsstudenter

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 05.03.2018
Tar du en hel grad i utlandet, må lærestedet ditt hvert år fylle ut et skjema som viser faglig progresjon og hvor mye du har betalt i skolepenger.

I år skal du laste ned og sende inn skjemaet fra Dine sider.

Alle som må dokumentere faglig progresjon og skolepenger, blir varslet om det. Vi sender deg en e-post om at du må logge inn på Dine sider.

Slik laster du ned skjemaet

Når du har logget inn på Dine sider, blir du informert på forsiden om at du må svare på den årlige kontrollen. Klikk deg videre for å laste ned skjemaet:

Skjembilde nedlasting av c-skjema

I år vil skjemaet være forhåndsutfylt med navnet ditt, lærested, fødselsnummer og eventuell valuta du har betalt skolepenger i. Derfor er det ikke lenger mulig å laste ned et blankt skjema fra www.lanekassen.no.

Hva må du dokumentere?

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • faglig progresjon for kalenderåret 2017
  • at du har vært fulltidsstudent i kalenderåret 2017 og fram til datoen for utfylling av skjemaet
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2017–2018.

Slik sender du inn skjemaet

Etter at lærestedet har fylt ut skjemaet, laster du det opp på Dine sider på siden for årlig kontroll.

Illustasjon opplasting av c-skjema

Du kan også sende skjemaet i posten til Lånekassen, postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til +47 22 72 02 64.

Fristen er 17. april 2018

Får du ikke sendt inn skjemaet innen fristen, må du sende det så fort som mulig. Vi må ha skjemaet før vi kan behandle en ny søknad fra deg om studiestøtte for neste undervisningsår.

Betaler du skolepenger i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Du kan sjekke om skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke ut egne brev med svar på kontrollen lenger, men du kan logge inn og sjekke status. Velg «årlig kontroll utlandsstudier» i menyen på Dine sider. Antatt behandlingstid er 4–5 uker.

Les mer om årlig kontroll av faglig progresjon og skolepenger.