Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Videregående med ungdomsrett

    Tar du videregående utdanning med ungdomsrett, kan du få sykestipend i den perioden du er syk hvis du oppfyller kravene til sykestipend. Beløpet du da får som sykestipend er det samme som du ville ha fått i stipend og eventuelt lån dersom du ikke var syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er studieufør.