Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Jeg har tatt permisjon på grunn av sykdom

    Ordningen med sykestipend gjelder også når du må ta permisjon på grunn av sykdom.

    Husk at du må melde fra til Lånekassen hvis du tar permisjon. Har du permisjon i forbindelse med sykdom, vil du ikke få utbetalt støtte før søknaden om sykestipend er innvilget. Sykestipend søker du om etter du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet.