Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Jeg er delvis sykmeldt

    Blir du syk, og minst 50 prosent studieufør i perioden du har fått støtte til, kan du få gradert sykestipend. Det vil si at du får sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. Dersom du for eksempel er 50 prosent studieufør, kan du få halvparten av støtten du fikk i sykdomsperioden gjort om til sykestipend. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent studieufør du har vært.