Fødsel mens du er student i utlandet

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Reglene for foreldrestipend er akkurat de samme for studenter i utlandet som for studenter i Norge.

Dokumentasjon fra trygdeetat

Hvis du har en ektefelle eller samboer som skal ha permisjon, og han/hun får støtte fra trygdeordningene i landet der du studerer, må du sende inn dokumentasjon som viser beløpet hun/han får.

Dersom ektefellen/samboeren din skal ha permisjon fra utdanningen, må du sende inn dokumentasjon som viser når hun/han skal ha permisjon.