Avbrudd, pause eller andre endringer i utdanningen i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Avbryter du eller tar pause fra utdanningen din i utlandet, må du gi oss beskjed om det med en gang.

Hvis du ikke melder fra om endringer, kan du i noen tilfeller gå glipp av penger. I andre tilfeller vil du få mindre penger etter en endring, men det er din plikt å melde fra om endringer likevel. 

Dette må du sende oss

Du må sende oss en bekreftelse fra lærestedet som viser:

  • Datoen for semesterstart, og datoen du avbrøt/tok pause.
  • Hvor mye du har betalt i skolepenger for det siste undervisningsåret du mottok støtte. Har du fått skolepenger refundert, må dette komme fram.
  • Dine faglige resultater fram til avbruddet (karakterutskrift).

Vi kan kreve tilbake støtte for perioden etter avbruddet, eller for hele semesteret hvis du ikke har vært i utdanning i det aktuelle semesteret.

Avbrudd på grunn av sykdom

Hvis du måtte avbryte på grunn av sykdom, kan du har rett til å beholde støtte og få lån gjort om til stipend. Du må du i tillegg til dokumentasjonen over sende inn søknad om sykestipend (pdf). Legen din må fylle ut punkt fire i skjemaet.

Avbrudd fordi du venter barn

Hvis du skal ha barn, og ønsker foreldrestipend, er det viktig at du ikke avbryter utdanningen. For å få foreldrestipend må du nemlig være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert en studieplass. Du får ikke foreldrestipend hvis du avbryter utdanningen.

Endret studieretning eller fagsammensetting

Hvis du har endret fagsammensetningen din, eller endret studieretning, må du melde fra til oss med en e-post fra Dine sider. Det gjelder også hvis du fortsetter på samme lærested og endringen ikke har hatt innvirkning på når du er ferdig med utdanningen. I e-posten skriver du hva du bytter til, og bekrefter at byttet ikke vil endre normert tid eller skolepengene du skal betale.

Dersom endringen fører til at du må bruke lenger tid på utdanningen eller at du må betale mer eller mindre i skolepenger, må du i tillegg laste opp dokumentasjon (på Dine sider) som bekrefter dette. Du må sende inn et nytt opptaksbrev som viser grad, om du er fulltidsstudent, når du skal være ferdig med utdanningen og hvor mye du skal betale i skolepenger etter endringen.

Andre endringer

Du må også melde fra til oss hvis du:

  • Bytter lærested
  • Betaler mer eller mindre i skolepenger
  • Mottar stipend fra andre
  • Flytter fra eller tilbake til foreldrene dine
  • Endrer sivilstand

Du kan enkelt melde fra om endringer på Dine sider.

Hvis du ikke melder fra om endringer, eller gir feil opplysninger, kan vi gjøre om stipend til lån og kreve pengene tilbake. Vi kan også nekte å gi deg mer utdanningsstøtte. Grove tilfeller kan bli meldt til politiet.