Brexit

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 30.10.2019
Etter planen skal Storbritannia forlate EU senest 31. januar 2020. Fra den dagen de forlater EU vil de ikke lenger bli behandlet som EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Hvilke konsekvenser kan det få for norske studenter i Storbritannia?

At Storbritannia forlater EU vil få konsekvenser for Norge, fordi vårt forhold til Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen og andre avtaler som Norge har med EU.

Fordi det er mye som fremdeles er uavklart, henviser vi til denne siden på regjeringen.no: Spørsmål og svar om Brexit

Se også informasjonen som Ansa gir på sine nettsider.