Brexit

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 31.01.2020
Storbritannia trer ut av EU 31. januar 2020. Hvilke konsekvenser kan det få for norske studenter i Storbritannia og britiske studenter i Norge?

Det meste blir som før etter brexit 31. januar 2020. Det er enighet om en overgangsperiode ut 2020, og i denne perioden skal Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS.

Studenter i Storbritannia 

Norske studenter som er på utveksling nå, eller som planlegger utveksling i Storbritannia i 2020, kan få støtte etter de reglene som var gjeldende før brexit 31.1.2020.

Gradsstudenter, altså de som tar en hel grad i Storbritannia, og deres rett til utdanningsstøtte fra Norge, blir ikke berørt av brexit. Ifølge britiske myndigheter vil norske studenter få oppholdstillatelse og mulighet til å søke studentvisum. Etter hvert kan det komme nye immigrasjonsregler.

Les mer på den norske regjeringens sider om brexit.

Statsborgere fra Storbritannia

Britiske studenter som før Brexit hadde rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen etter EØS-reglene, vil få støtte til å fullføre en påbegynt utdanning.

Statsborgere fra Storbritannia som kommer til Norge etter at overgangsperioden er over, vil kunne søke støtte på de samme vilkårene som borgere fra alle andre land utenfor EU/EØS.

Les mer om konsekvensene for britiske borgere i Norge.