Årlig kontroll utenfor Norden (C-skjema)

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 31.07.2019
Tar du en hel grad i utlandet, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger. Det er lærestedet ditt som skal fylle ut skjemaet.

For å dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger må lærestedet ditt i utlandet fylle ut C- skjemaet. Skjemaet er personlig og du må laste det ned fra Dine sider. Det må skrives ut, og lærestedet skal fylle det ut med original signatur og stempel. Vi godtar ikke elektronisk signatur eller automatisk genererte signaturer.

Dette må du dokumentere

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser:

  • faglig progresjon for kalenderåret 2018. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet.
  • om du har vært fulltidsstudent kalenderåret 2018 og frem til datoen for utfylling av skjemaet
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2018-2019

Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi om du er faglig i rute.

Gir lærestedet ditt deg et brev i stedet for C-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Skolepenger

Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2018 og våren 2019. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Lærestedet skal kun føre opp rene skolepenger/tuition fee du faktisk har betalt selv, og ikke inkludere bo- og levekostnader, eller eventuelle stipend du får fra andre.

Frist

Frist for å sende inn skjemaet er 25. april 2019. Får du ikke sendt det innen fristen, må du sende det så fort som mulig. Du trenger ikke å melde fra til oss om at du ikke rekker fristen. Ønsker du videre støtte, må du huske å sende søknad for neste undervisningsår når søknaden åpner i mai. Vi kan ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått C-skjemaet ditt.

Slik laster du ned C-skjemaet

Alle som må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger, får beskjed om det. Vi sender deg en e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider. Når du har logget inn, kan du laste ned skjemaet.

Skjermbilde nedlasting av c-skjema

Illustrasjon nedlasting c-skjema

Slik sender du inn skjemaet

Du laster opp skjemaet på Dine sider, på siden for årlig kontroll som du finner i menyen.

Skjermbilde nedlasting av skjema

Du kan også sende C-skjemaet til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo, eller per faks til: + 47 22 72 02 64. Vær oppmerksom på at skjemaet ditt blir behandlet raskere hvis du laster det opp framfor å sende det i posten.

Du kan sjekke om C-skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke svar på kontrollen, men du kan logge inn på Dine sider og sjekke statusen. Du finner det i menyen under «årlig kontroll utlandsstudier». Antatt behandlingstid er 4-5 uker.

Hvem må sende inn C-skjema?

Vi sender ut skjemaene til alle som må sende inn. Hvis du får tilsendt et C-skjema, må du laste det ned og levere det til lærestedet ditt. Lærestedet må fylle det ut, og deretter må du laste det opp på Dine sider. Det gjelder også hvis du nettopp har begynt utdanningen din, og hvis du avslutter utdanningen i løpet av året.

Alle gradsstudenter i utlandet må sende inn C-skjema hvert år.