Årlig kontroll utenfor Norden (C-skjema)

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 23.03.2018
Tar du en hel grad i utlandet, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger. Det er lærestedet ditt som skal fylle ut skjemaet.

For å dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger må lærestedet ditt i utlandet fylle ut C- skjemaet. Skjemaet er personlig og du må laste det ned fra Dine sider.

Slik laster du ned C-skjemaet

Alle som må dokumentere faglig progresjon og skolepenger, blir varslet om det av Lånekassen. Vi sender deg en e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider.Når du har logget inn, blir du informert på forsiden om at du må besvare årlig kontroll. Klikk deg videre for å laste ned skjemaet.

Skjembilde nedlasting av c-skjema

Illustrasjon nedlasting c-skjema

Slik sender du inn skjemaet

Du laster opp skjemaet på Dine sider på siden for årlig kontroll.

Illustasjon opplasting av c-skjema

Du kan også sende C-skjemaet til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til: + 47 22 72 02 64. Vær oppmerksom på at skjemaet ditt blir behandlet raskere hvis du laster det opp framfor å sende det i posten.

Dette må du dokumentere

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • Faglig progresjon for kalenderåret 2017. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet.
  • At du har vært fulltidsstudent kalenderåret 2017 og frem til datoen for utfylling av skjemaet.
  • Hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2017-2018

Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi at du er faglig i rute.

Gir lærestedet ditt deg et brev i stedet for C-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Skolepenger

Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2017 og våren 2018. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Lærestedet skal kun føre opp rene skolepenger/tuition fee, og ikke inkludere bo- og levekostnader, samt kostnader og gebyrer som ikke er direkte knyttet til undervisningen.

Frist

Frist for å sende inn skjemaet er 17. april 2018. Får du ikke sendt det inn før fristen, må du sende det så fort som mulig. Vi kan nemlig ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått C-skjemaet.

Du kan sjekke om C-skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke ut egne brev med svar på kontrollen lenger, men du kan logge inn og sjekke status. Velg «årlig kontroll utlandsstudier» i menyen på Dine sider. Antatt behandlingstid er 4-5 uker.

Hvem må sende inn C-skjema?

Vi sender ut skjemaene til de som må sende inn. Hvis du får tilsendt et c-skjema, må du altså fylle det ut og sende det inn til oss. Det gjelder også hvis du har begynt utdanningen denne våren, og hvis du har avsluttet utdanningen i løpet av våren. Alle gradsstudenter i utlandet må sende inn C-skjema hvert år.