Årlig kontroll utenfor Norden (C-skjema)

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 27.06.2017
Når du får støtte til utdanning i utlandet, må du selv dokumentere faglige progresjon og betalte skolepenger etter hvert undervisningsår.

Du dokumenterer dette ved å sende inn et C-skjema. C-skjemaet heter «Documentation of academic progress and tuition fees» på engelsk, og det finnes også på tysk, fransk, spansk og italiensk.

Last ned C-skjema

Hva må du dokumentere?

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • Faglig progresjon for kalenderåret 2016
  • At du har vært fulltidsstudent kalenderåret 2016
  • Hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2016-2017

Du trenger ikke å vente på resultatene dine for våren 2017 før du sender oss skjemaet. Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2016 og våren 2017. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet ditt opplyse om det i skjemaet. Du må fylle ut skjemaet selv om du bare har fått støtte i ett semester.

Slik sender du inn skjemaet

Du sender inn skjemaet på Dine sider. Gå til menyvalget "Send inn dokumentasjon til søknaden". Last opp skjemaet som vedlegg til søknaden din om støtte for undervisningsåret 2016-2017.

Bildet som viser hvor på Dine sider du skal laste opp dokumentasjon.

Du kan også sende skjemaet tilLånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til: + 47 22 72 02 64.

Frist for å sende inn skjemaet

Frist for å sende inn skjemaet er 31. mars 2017. Får du ikke sendt det inn før fristen, må du sende det så fort som mulig. Vi kan nemlig ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått skjemaet.

Har du ikke betalt alle skolepengene enda?

Hvis du ikke har betalt hele skolepengebeløpet for 2016-2017 enda, må du vente med å sende inn C-skjemaet til det siste avdraget er betalt. Svarfristen gjelder i så fall ikke for deg.

Vi kan også godta brev fra lærestedet

Gir lærestedet ditt deg et brev i stedet for C-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig. Det er du som er ansvarlig for å sende inn dokumentasjonen din til oss, uavhengig av om skolen fyller ut skjemaet eller skriver brev.

Omgjøring av lån til stipend etter endt utdanning

For å få gjort om lån til utdanningsstipend må du sende inn en kopi av vitnemål eller offisiell karakterutskrift når du er ferdig med utdanningen. Vi kan ikke gjøre om lån til stipend på grunnlag av C-skjemaet alene.

Ofte stilte spørsmål om C-skjema

Jeg begynte våren 2017. Skal jeg også sende inn C-skjema?

Ja. Vi skal vite hvor mye du faktisk betalte i skolepenger for våren 2017, og at du har vært på lærestedet og fulgt fulltidsundervisning.

Jeg ble ferdig i desember 2016. Må jeg sende inn C-skjema?

Ja. Skjemaet skal sendes inn sammen med kopi av vitnemål eller karakterutskrift. Du trenger ikke å tenke på fristen, men heller sende C-skjema og vitnemål samlet.

Jeg blir ferdig i juni 2016. Må jeg sende inn C-skjema?

Ja, du må fremdeles sende inn skjemaet selv om du avslutter utdanningen i juni 2016. Husk at du også må sende inn kopi av vitnemål eller offisiell karakterutskrift når du får dette fra lærestedet.

Er skjemaet tilpasset semestrene i Australia, New Zealand og Sør-Afrika?

Ja, C-skjemaet er også tilpasset disse landene. Dere skal dokumentere faglig progresjon for både semester 1 og 2 2016 (fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016), og betalte skolepenger for semester 2 2016 og semester en 2017(fra 15. august 2016 til 15. juni 2017).