Årlig kontroll av høyere utdanning i Norden (N-skjema)

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 27.02.2018
Får du støtte til høyere utdanning i Norden, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger.

For å dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger må lærestedet ditt i utlandet fylle ut N-skjemaet. Skjemaet er personlig og du må laste det ned fra Dine sider.

Slik laster du ned N-skjemaet

Alle som må dokumentere faglig progresjon og skolepenger, blir varslet om det av Lånekassen. Vi sender deg en e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider. Når du har logget inn, blir du informert på forsiden om at du må svare på den årlige kontrollen. Klikk deg videre for å laste ned skjemaet.

Skjembilde nedlasting av c-skjema

Illustrasjon nedlasting c-skjema

Slik sender du inn skjemaet

Du laster opp skjemaet på Dine sider på siden for årlig kontroll. 

Illustasjon opplasting av c-skjema

Du kan også sende N-skjemaet i posten til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana, eller per faks til: + 47 22 72 02 64.

Dette må du dokumentere

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • faglig progresjon for kalenderåret 2017. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet
  • at du har vært fulltidsstudent i kalenderåret 2017 og fram til datoen for utfylling av skjemaet
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2017–2018

Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi at du er faglig i rute.

Gir lærestedet ditt deg et brev i stedet for N-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Skolepenger

Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2017 og våren 2018. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Frist

Fristen for å sende inn skjemaet er 17. april 2018. Får du ikke sendt det innen fristen, må du gjøre det så fort som mulig. Vi kan nemlig ikke behandle en ny søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått N-skjemaet.

Du kan sjekke om N-skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke ut egne brev med svar på kontrollen lenger, men du kan logge inn og sjekke status. Velg «årlig kontroll utlandsstudier» i menyen på Dine sider. Antatt behandlingstid er 4–5 uker.