Årlig kontroll av høyere utdanning i Norden (N-skjema)

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 27.06.2017
Får du støtte til høyere utdanning i Norden, må du dokumentere faglige progresjon og eventuelle betalte skolepenger etter hvert undervisningsår.

Du dokumenterer dette ved å sende inn et N-skjema. På engelsk heter N-skjema "Documentation av academic progress and tuition fees in the Nordic countries".

Last ned N-skjema

Hva må du dokumentere?

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

  • Faglig progresjon for kalenderåret 2016
  • At du har vært fulltidsstudent kalenderåret 2016
  • Hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2016-2017

Du trenger ikke å vente på resultatene dine for våren 2017 før du sender oss skjemaet. Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2016 og våren 2017. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet ditt opplyse om det i skjemaet. Du må fylle ut skjemaet selv om du bare har fått støtte i ett semester.

Slik sender du inn skjemaet

Du sender inn skjemaet på Dine sider. Gå til menyvalget "Send inn dokumentasjon til søknaden". Last opp skjemaet som vedlegg til søknaden din om støtte for undervisningsåret 2016-2017.

Bildet som viser hvor på Dine sider du skal laste opp dokumentasjon.

Du kan også sende skjemaet til Lånekassen, Postboks 4551, 8608 Mo i Rana eller per faks til: + 47 22 72 02 64.

Fyller ikke lærestedet ditt ut N-skjema?

Hvis lærestedet ditt ikke fyller ut N-skjema, må du fylle inn personlige opplysninger og sende det inn sammen med en oppdatert karakter eller eksamensutskrift. Det er viktig å sende både N-skjema og karakter eller eksamensutskrift. 

Frist for å sende inn skjemaet

Fristen for å sende inn skjemaet er 1. mai 2017. Får du ikke sendt det inn før fristen, må du sende det så fort som mulig. Vi kan nemlig ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått skjemaet.

Omgjøring av lån til stipend etter endt utdanning

For å få gjort om lån til utdanningsstipend må du sende inn en kopi av vitnemål eller offisiell karakterutskrift når du er ferdig med utdanningen. Vi kan ikke gjøre om lån til stipend på grunnlag av N-skjemaet alene.