Utdanning utenfor Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få støtte til fulltidsutdanning utenfor Norden på høyskole- og universitetsnivå. Unntaksvis kan du få støtte til videregående opplæring.

Vilkår for å få støtte

 • Du må ha opptak ved et godkjent lærested
 • Utdanningen må være på fulltid
 • Du må være på lærestedet og følge undervisningen. Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium. Det er unntak for rene nettstudium i EØS-land.
 • Utdanningen må være på nivå med en norsk bachelor-, master-, eller ph.d.-grad. Vær oppmerksom på at en utenlandsk utdanning på høyere nivå ikke alltid kan gi generell godkjenning fra NOKUT.

Utdanningen må tilsvare en norsk grad

Høyere utdanning fra land utenfor Norden må kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det er NOKUT som forvalter de generelle reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge. Vi sjekker med NOKUT om utdanningen du har valgt kan godkjennes. Du trenger derfor ikke å kontakte NOKUT.

Selv om Lånekassen kan gi støtte til alle fire år av en bachelorgrad i for eksempel USA, gir det første året av graden likevel ikke generell godkjenning av NOKUT eller uttelling i studiepoeng i Norge.

NOKUT kan gi godkjenning av en utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk mastergrad dersom den er en fullført mastergrad eller annen høyere grad, og den i tillegg oppfyller følgende kriterier:

 1. Det totale, godkjennbare utdanningsløpet skal normalt ha et omfang på 300 studiepoeng/5 års normert studietid, enten sammensatt eller som integrert løp.
 2. Det må inngå et selvstendig arbeid i graden.
 3. Den aktuelle graden må gi adgang til doktorgradsprogram/ph.d.-studier i utdanningslandet.

For eksempel vil en 12 måneders mastergrad fra Storbritannia godkjennes som 75 norske studiepoeng på mastergradsnivå, men ikke likestilles med en hel norsk mastergrad fordi den ikke oppfyller alle kriteriene nevnt over.

Helsefaglig utdanning

Du kan få stipend og lån til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. lov om helsepersonell mv. § 48. For eksempel krever kiropraktikk autorisasjon i Norge, men ikke akupunktur. Lånekassen kan derfor ikke gi støtte til akupunkturutdanning.

Lånekassen gir ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia.

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon. Det er helsedirektoratet som har ansvaret for autorisasjon. Vi anbefaler alle som planlegger en helsefaglig utdanning i utlandet, å sette seg inn i hva som skal til for å få autorisasjon. Selv om en utdanning gir rett til støtte fra Lånekassen, gir det ikke automatisk autorisasjon fra helsedirektoratet.

Disse utdanningene får du ikke støtte til:

 • forkurs før fagutdanning
 • nettstudium, fjernundervisning eller samlingsbasert studium, med unntak for rene nettstudium i EØS-land
 • flygerutdanning (du kan likevel få støtte til offentlig godkjent trafikkflygerutdanning i Norden)
 • utdanning som ikke har offentlig godkjenning i studielandet