Søke støtte for deg som er i gang med en grad

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du må ha sendt inn C-skjema før du kan søke om ny støtte.

Når du er i gang med et utdanningsløp, trenger du ikke å dokumentere opptak og studiekompetanse etter du har gjort det første gang, men du må sende inn et C-skjema før Lånekassen kan behandle en ny søknad om støtte.

Slik søker du

  1. Du må ha sendt inn C-skjema før vi kan behandle søknaden om støtte til et nytt undervisningsår. Lånekassen sender deg skjemaet på Dine sider når det er tid for å sende inn. Les mer om C-skjema her.
  2. Søk om stipend og lån i nettsøknaden.

Søknadsfrist

Fra mai 2020 kan du søke om lån og stipend for hele undervisningsåret 2020–2021. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november 2020, og for vårsemesteret 15. mars 2021.

Med «høst» og «vår» mener vi semestrene slik de er i Norge, altså at høsten er før nyttår og våren etter. Det gjelder også for deg som studerer i land der årstidene er annerledes.

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Her ser du forventet behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Vi beklager at saksbehandlingstiden kan være lang, og vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

De fleste søknader om lån og stipend blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag.

Noen søknader må ses på av en saksbehandler, og de blir satt i en behandlingskø. Behandlingstiden for disse sakene er for tiden 6–8 uker. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typer søknader

  • tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne: 6–8 uker
  • foreldrestipend: 8–12 uker
  • sykestipend: 10–12 uker

Nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad

Dersom du sender inn nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om lån og stipend, er behandlingstiden for tiden 8–12 uker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg.

Behandlingstid når vi ber om mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, behandler vi søknaden din på nytt og du vil få svar etter ca. tre uker.

Behandlingstid for klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 8–10 uker. Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innen 8–12 virkedager. Dersom henvendelsen din gjelder bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, kan det ta noe lengre tid før du får svar.