Slik søker du

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Når du har fått et endelig opptak fra lærestedet ditt, kan du søke om stipend og lån.

Sammen med søknaden din må du sende oss en kopi av det endelige opptaksbrevet ditt som viser

  • navnet ditt
  • hvilken grad du skal ta, for eksempel bachelorgrad
  • fagretning
  • hvor lenge studiet varer, og planlagt avslutning
  • hvor mye skolepenger du skal betale for hele skoleåret

Du får beskjed i søknaden om hva du må sende inn. Hvis du ikke laster opp dokumentasjonen samtidig som du sender inn søknaden, finner du igjen informasjonen om hva du må laste opp på Dine sider.

Send søknad og dokumentasjon sammen

For at vi skal kunne behandle søknaden din så fort som mulig, må dokumentasjonen du sender oss være korrekt. Du bør derfor vente med å sende søknaden din til du har all dokumentasjonen du trenger, og kan sende søknaden og dokumentasjonen samlet.

Første gang du søker om støtte til utdanning i utlandet?

For å få støtte til utdanning i utlandet må du ha generell studiekompetanse i Norge. Første gang du søker om støtte, må du derfor sende inn vitnemålet ditt, eller annen dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse i Norge. Søker du om støtte til utdanning i Norden, trenger du ikke sende inn vitnemålet ditt.

Når kan du søke om støtte?

Fra mai 2018 kan du søke om lån og stipend for hele undervisningsåret 2018–2019. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november 2018, og for vårsemesteret 15. mars 2019Les om unntak fra søknadsfristen her.

Foreløpig uttalelse om rett til støtte

Du kan skrive ut en foreløpig uttalelse om rett til støtte, hvis lærestedet ditt ønsker en skriftlig uttalelse fra Lånekassen. En slik uttalelse er ikke en garanti for at du vil få støtte fra oss.

Hva er kravene for å kunne søke om lån og stipend?

For å ha rett til støtte må du oppfylle disse kravene:

  • være norsk statsborger
  • ha en tilknytning til Norge
  • ha generell studiekompetanse i Norge
  • ha endelig opptak ved et godkjent lærested i et godkjent utdanningsprogram

Les mer om hvordan du oppfyller disse kravene.