Slik får du pengene

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester.

Du får avtalen om støtte på Dine sider

Avtalen om støtte blir sendt til postkassen din på Dine sider. Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID, BankID på mobil eller med Buypass i utlandet, direkte fra Dine sider.

Hvis du ikke kan signere avtalen om støtte elektronisk, kan du bestille den på papir på Dine sider. Du kan enten få den tilsendt til den folkeregistrerte adressen din (du kan ikke endre adresse), eller printe den ut. Hvis du signerer på papir, må du returnere den per post. Du kan altså ikke laste den opp på Dine sider.

Er du under 18 år, må også foreldrene dine skrive under på avtalen om støtte. Elever ved folkehøgskoler i Danmark får sendt avtalen om støtte til adressen i Norge.

Når vi har mottatt den signerte avtalen, setter vi pengene inn på kontoen din. Vi begynner å sende ut avtale om støtte for våren i begynnelsen av desember. 

Du må selv skrive under

Du må selv underskrive på den originale avtalen om støtte før pengene kan overføres til din norske konto. Vi godtar ikke underskrift etter fullmakt.

Kontonummer for utbetaling

Vi betaler bare ut penger til en konto som du eier. På den måten kontrollerer vi at det er riktig person som mottar pengene. Avtalen om støtte vil inneholde ett eller flere kontonummer som skatteetaten har oppgitt at du eier. Du kan endre hvilken konto du vil ha pengene overført til på Dine sider eller på avtalen om støtte.

Når får jeg pengene på konto?

For de fleste studenter som skal studere i utlandet, blir pengene overført tidligst i begynnelsen av juli.

Unntaket er de som skal studere i Australia, New Zealand og Sør-Afrika. De får pengene overført tidligst i begynnelsen av juni.

Støtte til skolepenger kan bli valutajustert.

Det tar ellers ca. tre virkedager fra vi mottar den signerte avtalen om støtte, til vi overfører pengene til kontoen din.

Hvis du sender avtalen tilbake med post, må vi ta visse forbehold, da vi ikke kan kontrollere at postgangen går som den skal. Vi anbefaler derfor at du velger å bruke e-signering for å unngå eventuelle forsinkelser som skyldes postgangen.

Ofte stilte spørsmål om avtalen om støtte

Kan dere overføre pengene til min utenlandske konto?

Nei. Som hovedregel skal støtte utbetales til en konto som du eier i en norsk bank.

Du kan endre kontonummeret på Dine sider.

Kan jeg få støtten for hele året utbetalt om høsten?

Nei. Støtten fra Lånekassen blir delt i to like store utbetalinger, en for høstsemesteret og en for vårsemesteret. Dette er alle lærestedene klar over. Utbetaling av støtte for vårsemesteret skjer tidligst i desember.

Jeg har mistet avtalen om støtte. Hvordan får jeg en ny?

Hvis du har mistet eller ikke fått avtalen om støtte, kan du bestille en ny på Dine sider. Du kan signere elektronisk også hvis du har bestilt en papiravtale tidligere.

Jeg har flyttet til en ny adresse. Blir avtalen om støtte sendt dit?

Avtalen om støtte blir sendt til den adressen som er registrert sist på Dine sider. Du må selv endre postadressen din. Dette gjør du via Dine sider.

Jeg tror avtalen har blitt borte i posten. Bør jeg bestille ny?

Postgangen kan ta noe lengre tid visse tider på året, og i noen land kan det ta tid før posten kommer fram. På Dine sider kan du se om vi har mottatt avtalen om støtte. Dersom du mistenker at avtalen har blitt borte i posten, kan du bestille ny avtale om støtte fra Dine sider og sende den inn, eller signere elektronisk. Vi vil  overføre pengene på grunnlag av den avtalen som først når oss.

Jeg har allerede reist til utlandet!

Avtalen om støtte blir sendt til den adressen du sist var registrert på.  Dersom du har reist og ikke har mulighet til å få den tilsendt dit du er, kan du bestille en ny avtale på Dine sider. Du kan også signere elektronisk.