Foreløpig uttalelse om retten til støtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 14.03.2018
Skal du søke opptak til høyere utdanning i utlandet? I noen tilfeller trenger du en foreløpig uttalelse om retten til støtte fra Lånekassen. I USA og Canada er det for eksempel nødvendig å ha en slik uttalelse når du søker visum.

Foreløpig uttalelse om retten til støtte er en generell beregning av hva du kan få i støtte fra Lånekassen til den planlagte utdanningen dersom alle andre forhold er i orden. Forutsetningen er at utdanningen er godkjent og at kravene som stilles for å få støtte til utdanning i utlandet er oppfylt.

Foreløpig uttalelse om retten til støtte

Her kan du laste ned en foreløpig uttalelse om retten til støtte 

Husk at du må sende en søknad når du har bestemt deg for lærested, uavhengig om du har sendt inn foreløpig uttalelse om retten til støtte eller ikke.

Forhold som kan gjøre at du ikke vil få støtte