Behandlingstid

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 14.03.2018
På Dine sider kan du se om søknaden din er behandlet.

På Dine sider kan du også se hvor mye støtte du har fått, eller hvor lenge du må vente på svar. 

Du kan skrive ut en foreløpig uttalelse om retten til støtte, hvis lærestedet ditt ønsker en skriftlig uttalelse fra Lånekassen.

En foreløpig uttalelse er ikke en garanti for at du vil få støtte fra Lånekassen. Det er en orientering om hvor mye du kan få dersom utdanningen er godkjent og du selv oppfyller vilkårene for støtte. Beløpet er beregnet ut fra generelle regler og satser. Uttalelsen brukes vanligvis i forbindelse med søknad om studieplass eller visum. Siden dette ikke er en garanti for at du får støtte, vil det være opp til lærestedet ditt, om de vil akseptere uttalelsen som grunnlag for sen betaling.

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Behandlingstid på søknader

De fleste søknader om utdanningsstøtte blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag. Noen søknader må ses på av en saksbehandler og blir satt i en behandlingskø. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid når vi trenger mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, gjenopptar vi behandlingen av søknaden din og du vil få svar etter ca. en uke.

Behandlingstid når du har sendt oss dokumentasjon vi ikke har etterspurt

Har du sendt inn dokumentasjon vi ikke har etterspurt, er behandlingstiden nå 10 til 14 uker. Eksempler på slik dokumentasjon kan være

  • nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om utdanningsstøtte
  • søknad om foreldrestipend 
  • søknad om ekstrastipend

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg. Vi beklager at behandlingstiden er lang nå. Vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid på klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 4-5 uker. Hvis du har en klage som skal vurderes i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider besvares for tiden innen 5 dager.