Omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 08.04.2019
Inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend.

Det er kun deler av basisstøtten som kan gjøres om til stipend. Andre stipend, som skolepengestipend og reisestipend, får du utbetalt som stipend ved begynnelsen av hvert semester.  

Hva skal til for å få gjort om lån til stipend

1. Du må være borteboer
Hvis du bor sammen med foreldrene dine, får du ikke gjort om lån til stipend

2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene
Vi kontrollerer inntekten din hvert år. Hvis inntekten, formuen eller trygden din er over grensene, blir beløpet du kan få omgjort til stipend redusert. Du får et vedtaksbrev fra oss på Dine sider når vi har kontrollert inntekten din.

Les mer om grensene for inntekt, formue og trygd.

3. Du må bestå studiepoeng
Inntil 25 prosent av basisstøtten (det beløpet som heter "omgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjøring.

4. Du må bestå en grad
Inntil 15 prosent av basisstøtten (det beløpet som heter "gradsomgjøringslån") kan bli gjort om til stipend hvis du består en grad. Du kan få gradsomgjøring for like lang tid som graden din er normert til. Tar du ikke en grad, men enkeltfag (uspesifiserte studiepoeng), kan du lese mer her.

Omgjøring for undervisningsåret 2018-2019 følger den tidligere ordningen. Det betyr at du kan få omgjort inntil 40 prosent av basisstøtten dersom du har bestått studiepoengene du fikk støtte til dette undervisingsåret. Dette gjelder både for deg som har tatt høyere og annen utdanning.

Du må sende inn eksamensresultatene dine for å få gjort om lån til stipend

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn en kopi av vitnemålet ditt eller en endelig eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend. Send inn resultatene så fort som mulig etter du har bestått utdanningen for å være sikker på å få full omgjøring.

Informasjon om inntekt og formue henter vi inn direkte fra skatteetaten når fastsettingen (likningen) er klar.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss en kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet ditt i posten, send oss en kopi og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annet på kopien du sender oss. 

Er du ferdig med utdanningen din?

Du vil få regning fra oss før all omgjøringen er gjort. Det er fordi vi må vente på opplysninger om fastsettingen (likningen) som kommer året etter at du har avsluttet utdanningen din. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Har du studert utenfor Norden, må du i tillegg dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Er du usikker på om du har sendt inn C-skjema, kan du sjekke dette på Dine sider under "Årlig kontroll".

For deg som har tatt delstudier i utlandet

Dersom du har vært på studieopphold i utlandet som en del av høyere utdanning i Norge (delstudier), er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen og rapportere inn eksamensresultater til Lånekassen.

Du må selv levere originalvitnemål til det norske lærestedet, slik at de kan overføre eksamensresultatene til Lånekassen når de er godkjent. Du skal derfor ikke sende eksamensutskrift eller vitnemål direkte til oss.