Stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Er du student ved NORGINSA i Toulouse, kan du ha rett til et stipend på 20 747 kroner i året.

Lånekassen kan tildele et stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland (tidligere kalt rekrutteringsstipend) på 20 747 kroner i året.

Stipendet kommer i tillegg til vanlig støtte, og du får utbetalt halvparten per semester.

Hvem kan få stipendet?

Det er bare NORGINSA, som er et femåring masterstudium i teknologi ved ingeniørskolen INSA i Toulouse i Frankrike, som er godkjent for stipendet. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter.

Du kan få stipendet i inntil tre år. Hvis du tar mastergradsutdanning som varer i mer enn tre år, får du stipendet i de tre første årene du mottar støtte fra Lånekassen til utdanningen. Stipendet kan også gis til studenter som startet på utdanningen før ordningen startet høsten 2018.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som administrerer opptaket til programmet, og utarbeider listen over utdanninger som gir rett til stipendet. Les mer på Diku sine sider.

Slik får du stipendet

Det er ikke en egen søknad om dette stipendet, men vi vurderer om du kan få det når vi behandler søknaden din om støtte.

Dokumentasjon du må legge ved søknaden:

  • Bekreftelse på at du har generell studiekompetanse
  • Kopi av opptaksbrevet fra Diku