Rekrutteringsstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Er du student ved NORGINSA i Toulouse, kan du ha rett til et rekrutteringsstipend på 20 360 kroner i året.

Lånekassen kan tildele et rekrutteringsstipend på 20 360 kroner i året til studenter ved spesielt tilrettelagte masterprogrammer for økonomi- og ingeniørutdanning i Tyskland og Frankrike.

Stipendet kommer i tillegg til vanlig støtte, og du får utbetalt halvparten per semester.

Hvem kan få rekrutteringsstipendet?

Det er bare NORGINSA, som er et femåring masterstudium i teknologi ved ingeniørskolen INSA i Toulouse i Frankrike, som er godkjent for rekrutteringsstipendet. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter.

Du kan få stipendet i inntil tre år. Hvis du tar mastergradsutdanning som varer i mer enn tre år, får du stipendet i de tre første årene du mottar støtte fra Lånekassen til utdanningen. Stipendet kan også gis til studenter som startet på utdanningen før ordningen startet høsten 2018.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som administrerer opptaket til programmet, og utarbeider listen over utdanninger som gir rett til rekrutteringsstipendet. Les mer på Diku sine sider.

Slik får du rekrutteringsstipendet

Det er ikke en egen søknad om rekrutteringsstipend, men vi vurderer om du kan få det når vi behandler søknaden din om støtte.

Dokumentasjon du må legge ved søknaden:

  • Bekreftelse på at du har generell studiekompetanse
  • Kopi av opptaksbrevet fra Diku