11 måneder med studiestøtte

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Det er bare fulltidsstudenter som tar utdanning på nivå med universitets- og høgskoleutdanning i Norge som får 11 måneder med studiestøtte. De fleste får den ekstra støtten utbetalt i juni. For studenter i utlandet kan utbetalingen komme litt senere.

Det er også et krav at man må ha vært i utdanning i hele vårsemesteret for å få lån og stipend i 11 måneder.

Du trenger ikke signere en ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalingen, den kommer automatisk.

Dersom du har fått støtte til ei gradsutdanning som går over 12 måneder, for eksempel en mastergrad i Storbritannia, får du ikke den ekstra støtten. Grunnen til det er at du allerede får støtte i 11 måneder.

Når skjer utbetalingen?

Studerer du i et land hvor studieløpet er likt det norske, får du den ekstra støtten utbetalt i juni. Det gjelder for eksempel dersom du studerer i Nord-Amerika. Studerer du i et land hvor støtteperiodene er annerledes enn i Norge, vil utbetalingen skje slik:

Land Støtteperiode Utbetaling
Australia, New Zealand og Sør-Afrika 16. juli–15. des. og 16. feb.– 15. juli Juli 2021
Sveits, Østerrike, Israel, Japan og Sør-Korea 16. sept.–15. feb. og 16. feb.–15. juli Juli 2021
Tyskland 16. okt.–15. mars og 16. mars–15. aug.
August 2021

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger