Eksempler på hvor mye du kan få

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 17.03.2020
Her ser du eksempler på hvor mye du kan få i støtte til utdanning i utlandet utenfor Norden.

Beløpene i tabellen er maksimale beløp for undervisningsåret 2018-2019. For eksempel vil hvor mye støtte du kan få til dekking av skolepenger være avhengig av hvor mye du faktisk skal betale.

Type støtte Maksimalt beløp,
hele undervisningsåret
Basisstøtte 121 220 kr Penger å bo og leve for.
Utbetales som lån, 40 prosent kan
gjøres om til stipend.
Vanlig skolepengestøtte 133 752 kr Stipend og lån til dekking
av skolepenger.
Tilleggslån til dekking av skolepenger 103 632 kr Lån. Kan ikke gjøres om
til stipend.
Tilleggsstipend til dekking av
skolepenger ved utvalgte universiteter
72 320 kr Utbetales som stipend.
Sum  430 924 kr
Reisestøtte:

Reisestøtte utbetales som
35 prosent stipend og 65 prosent lån.
Europa 5 016 kr
Afrika 20 604 kr
Asia 17 212 kr
Nord- og Mellom-Amerika 18 704 kr
Sør-Amerika 23 948 kr
Oseania 27 288 kr
Språkstipend

21 751 kr

Utbetales som stipend

 

Om tallene

  • Alle tallene i tabellene er maksbeløp oppgitt i norske kroner, og gjelder et vanlig undervisningsår.
  • Stipendandelen av basisstøtten blir ikke bestemt før vi har fått likningstall fra skatteetaten året etter at du mottok støtten.
  • Stipendandelen er avhengig av at du har bestått eksamen, at du har inntekt og formue under de fastsatte grensene, og at du ikke bor sammen med dine foreldre under utdanningen.
  • Skolepengestøtten blir utbetalt delvis som stipend og delvis som lån. Skolepengelånet blir ikke omgjort til stipend ved bestått utdanning
  • Forsørgerstipend til deg som har barn er ikke tatt med i oversikten.