Eksempler på hvor mye du kan få

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Her ser du eksempler på hvor mye du kan få i støtte til utdanning i utlandet utenfor Norden.

Beløpene i tabellen er maksimale beløp for undervisningsåret 2020-2021. For eksempel vil hvor mye støtte du kan få til dekking av skolepenger være avhengig av hvor mye du faktisk skal betale.

Type støtte Maksimalt beløp,
hele undervisningsåret
Basislån 123 519 kr Penger å bo og leve for.
Utbetales som lån, inntil 40 prosent kan
gjøres om til stipend.
Lån og stipend til skolepenger 241 895 kr Stipend og lån til dekking
av skolepenger.
Utvidet stipend til dekking av
skolepenger ved utvalgte universiteter
73 694 kr Utbetales som stipend.
Sum  439 108 kr
Lån og stipend til reise:

Reisestøtte utbetales som
35 prosent stipend og 65 prosent lån.
Europa 5 112 kr
Afrika 20 996 kr
Asia 17 540 kr
Nord- og Mellom-Amerika 19 060 kr
Sør-Amerika 24 404 kr
Oseania 27 808 kr
Språkstipend

22 164 kr

Utbetales som stipend

 

Om tallene

  • Alle tallene i tabellene er maksbeløp oppgitt i norske kroner, og gjelder et vanlig undervisningsår.
  • Stipendandelen av basislånet blir ikke bestemt før vi har fått likningstall fra skatteetaten året etter at du mottok støtten.
  • Stipendandelen er avhengig av at du har bestått eksamen, at du har inntekt og formue under de fastsatte grensene, og at du ikke bor sammen med dine foreldre under utdanningen.
  • Skolepengestøtten blir utbetalt delvis som stipend og delvis som lån. Skolepengelånet blir ikke omgjort til stipend ved bestått utdanning
  • Barnestipend til deg som har barn er ikke tatt med i oversikten.