Utvidet lån til dekning av skolepenger

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få et utvidet lån til dekning av skolepenger på inntil 105 601 kroner hvis du går på et universitet med høye skolepenger.

Betaler du mer i skolepenger enn den vanlige skolepengestøtten, som er på 136 294 kroner, kan du få låne inntil 105 601 kroner ekstra til å dekke skolepenger. Dette er et rent lån, kalt utvidet lån. Det betyr at ingenting av lånet gjøres om til stipend.

Du søker automatisk om utvidet lån

Du søker automatisk om utvidet lån hvis du velger "stipend og maksimalt lån" i nettsøknaden. Hvis du ikke ønsker dette lånet, må du velge "stipend og begrenset lån" og fylle inn beløpet du ønsker å lå

Har du rett til utvidet stipend også?

Studenter som går på utvalgte utdanninger av høy kvalitet, og som betaler høye skolepenger, kan også få et utvidet stipend til dekning av skolepenger. Det utvidede stipendet blir tildelt før det utvidede lånet, det vil si at hvis du går på en utdanning som gir rett til utvidet stipend blir skolepengestøtten gitt i følgende rekkefølge:

  1. vanlig skolepengestøtte
  2. utvidet stipend
  3. utvidet lån