Tilleggslån til dekking av skolepenger

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 19.06.2017
Du kan få et tilleggslån til dekking av skolepenger på inntil 100 000 kroner hvis du går på et universitet med høye skolepenger.

Betaler du mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 129 062 kroner, kan du få låne inntil 100 000 kroner ekstra til å dekke skolepenger. Dette er et rent lån, kalt tilleggslån. Det betyr at ingenting av lånet gjøres om til stipend.

Du søker automatisk om tilleggslån

Du søker automatisk om tilleggslånet hvis du velger "stipend og maksimalt lån" i den ordinære nettsøknaden. Hvis du ikke ønsker tilleggslånet, må du velge "stipend og begrenset lån" og fylle inn beløpet du ønsker å låne. I søknaden ser det slik ut: Søke om tilleggslån

Har du rett til tilleggsstipend også?

Studenter som går på utvalgte utdanninger av høy kvalitet, og som betaler høye skolepenger, kan også få et tilleggsstipend til dekking av skolepenger. Tilleggsstipendet blir tildelt før tilleggslånet, det vil si at hvis du går på en utdanning som gir rett til tilleggsstipend blir skolepengestøtten gitt i følgende rekkefølge: 1. Ordinær skolepengestøtte,  2. Tilleggsstipend, 3. Tilleggslån