Slik er skolepengestøtten fordelt mellom lån og stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Studiestøtten til utdanning utenfor Norden er fordelt mellom stipend og lån ut fra nivået på utdanningen din.

Du får en større andel av skolepengestøtten som et stipend hvis du får støtte til gradsutdanning på master- eller ph.d.-nivå, og hvis du skal på utveksling til utlandet, enn hvis du tar gradsutdanning på bachelornivå.

Merk at alle beløpene i teksten under gjelder ved for et helt undervisningsår. Hvis du bare skal ha lån og stipend i ett semester, må du dele beløpene på to.

Lån og stipend til skolepenger - gradsutdanning på bachelornivå

Skolepenger inntil 69 700
Skolepenger over 69 700
Totalt
34 850
34 850
172 195
241 895
50 % stipend 50 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 69 700 kroner består av 50 prosent stipend (34 850 kroner) og 50 prosent lån (34 850 kroner). Beløp over 69 700 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 34 850 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanningen, slik deler av basislånet kan bli.

Lån og stipend til skolepenger - utveksling i utlandet

Skolepenger inntil 69 700
Skolepenger over 69 700
Totalt
48 790
20 910
172 195
241 895
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Fordelingen av skolepengestøtten til utveksling er den samme, uavhengig av om du skal ta fag på bachelor- eller masternivå.

Støtte til skolepenger inntil 69 700 kroner består av 70 prosent stipend (48 790 kroner) og 30 prosent lån (20 910 kroner). Beløp over 69 700 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 48 790 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basislånet kan bli.

Lån og stipend til skolepenger - gradsutdanning på masternivå og til ph.d.-utdanning

Skolepenger inntil 69 700
Skolepenger over 69 700
Totalt
48 790
20 910
172 195
241 895
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 69 700 kroner består av 70 prosent stipend (48 790 kroner) og 30 prosent lån (20 910 kroner). Beløp over 69 700 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 48 790 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basislånet kan bli.

Utvidet stipend til skolepenger ved utvalgte læresteder

Lånekassen kan gi et utvidet stipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 136 294 kroner.

Profesjonsutdanning i utlandet

For lange profesjonsutdanninger i utlandet, som for eksempel medisinstudiet, som ikke er delt i bachelor- og mastergrad, gir vi skolepengene etter reglene for bachelorstudenter i de tre første årene av studiet. Fra og med fjerde år i studiet, blir lån og stipend gitt etter reglene for mastergrad.