Slik er skolepengestøtten fordelt mellom lån og stipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Skolepengestøtten til utdanning utenfor Norden er fordelt mellom stipend og lån ut fra nivået på utdanningen din.

Denne saken gjelder den vanlige skolepengestøtten. Les mer om tilleggsstipend og tilleggslån.

Du får en større andel av skolepengestøtten som et stipend hvis du får støtte til gradsutdanning på master- eller ph.d.-nivå, og hvis du skal på delstudier (utveksling) til utlandet, enn hvis du tar gradsutdanning på bachelornivå.

Merk at alle beløpene i teksten under gjelder ved støtte til et helt undervisningsår. Hvis du bare skal ha støtte i ett semester, må du dele beløpene på to.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på bachelornivå

Skolepenger inntil 67 191
Skolepenger over 67 191
Totalt
33 595,50 33 595,50 64 195
131 386
50 % stipend 50 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 50 prosent stipend (33 595,50 kroner) og 50 prosent lån (33 595,50 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 33 595,50 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanningen, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til delstudier (utveksling) i utlandet

Skolepenger inntil 67 191
Skolepenger over 67 191 Totalt
47 034
20 157
64 195 131 386
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Fordelingen av skolepengestøtten til delstudier er den samme uavhengig av om du skal ta fag på bachelor- eller masternivå.

Støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på masternivå

Skolepenger inntil 67 191 Skolepenger over 67 191 Totalt
47 034 20 157 64 195 131 386
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til ph.d.-utdanning

Skolepenger inntil 67 191 Skolepenger over 67 191 Totalt
47 034 20 157 64 195 131 386
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Profesjonsutdanning i utlandet

For lange profesjonsutdanninger i utlandet, som for eksempel medisinstudiet, som ikke er delt i bachelor- og mastergrad, gir vi skolepengene etter reglene for bachelorstudenter i de tre første årene av studiet. Fra og med fjerde år i studiet, blir støtten gitt etter reglene for mastergrad.