Slik er skolepengestøtten fordelt mellom lån og stipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Skolepengestøtten til utdanning utenfor Norden er fordelt mellom stipend og lån ut fra nivået på utdanningen din.

Denne saken gjelder den vanlige skolepengestøtten. Les mer om tilleggsstipend og tilleggslån.

Du får en større andel av skolepengestøtten som et stipend hvis du får støtte til gradsutdanning på master- eller ph.d.-nivå, og hvis du skal på delstudier (utveksling) til utlandet, enn hvis du tar gradsutdanning på bachelornivå.

Merk at alle beløpene i teksten under gjelder ved støtte til et helt undervisningsår. Hvis du bare skal ha støtte i ett semester, må du dele beløpene på to.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på bachelornivå

Skolepenger inntil 68 400
Skolepenger over 68 400
Totalt
34 200
34 200
65 352
133 752
50 % stipend 50 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 68 400 kroner består av 50 prosent stipend (34 200 kroner) og 50 prosent lån (34 200 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 34 200 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanningen, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til delstudier (utveksling) i utlandet

Skolepenger inntil 68 400
Skolepenger over 68 400
Totalt
47 880
20 520
65 352
133 752
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Fordelingen av skolepengestøtten til delstudier er den samme uavhengig av om du skal ta fag på bachelor- eller masternivå.

Støtte til skolepenger inntil 68 400 kroner består av 70 prosent stipend (47 880 kroner) og 30 prosent lån (20 520 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 880 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på masternivå og til ph.d.-utdanning

Skolepenger inntil 68 400
Skolepenger over 68 400
Totalt
47 880
20 520
65 352
133 752
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 68 400 kroner består av 70 prosent stipend (47 880 kroner) og 30 prosent lån (20 520 kroner). Beløp over 68 400 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 880 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Profesjonsutdanning i utlandet

For lange profesjonsutdanninger i utlandet, som for eksempel medisinstudiet, som ikke er delt i bachelor- og mastergrad, gir vi skolepengene etter reglene for bachelorstudenter i de tre første årene av studiet. Fra og med fjerde år i studiet, blir støtten gitt etter reglene for mastergrad.