Valutajustering

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Støtte til skolepenger, tilleggslån til skolepenger og tilleggsstipend blir valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april.

Andre stipend og lån, som basisstøtte, reisestøtte og språkstipend, blir ikke valutajustert.

Valutajusteringen skjer automatisk når pengene blir overført til kontoen din. Overføringen skjer i norske kroner, og du må selv veksle til den valutaen du trenger. 

Valutakursen som gjelder når du får svar fra Lånekassen

I svaret fra Lånekassen (vedtaksbrev) vil du se hvilket beløp du får til å dekke skolepenger. Dette beløpet er basert på valutakursen per 1. april 2019.

Valutakursen som gjelder når vi utbetaler støtten

Når vi skal betale ut støtten, sjekker vi om valutaen har endret seg med mer enn én prosent siden 1. april. Har det vært en slik endring, vil det beløpet du får utbetalt til å dekke skolepenger, være enten større eller mindre enn det som står i vedtaksbrevet. Det er den gjennomsnittlige valutakursen fra måneden før vi utbetaler støtten, som vi bruker til valutajustering. Det betyr at skolepengestøtte som blir utbetalt i juli, blir justert ut fra den gjennomsnittlige valutakursen i juni.

Sikre korrekt forhold til gjeldende valutakurs

Styrker den norske kronen seg, vil det koste mindre å kjøpe valutaen. Når den norske kronen svekkes, må man betale mer for å kjøpe valutaen. Valutajusteringen sikrer at skolepengestøtten som er innvilget, blir korrekt i forhold til gjeldende valutakurs på utbetalingstidspunktet.

Betaler du mye i skolepenger?

Du kan ikke få tildelt mer skolepengestøtte enn det som er satsene til Lånekassen. Har du etter valutajustering fått mindre utbetalt i norske kroner enn det som er oppgitt i vedtaksbrevet om utdanningsstøtte og/eller betaler skolepenger utover Lånekassens satser? Lånekassen kan ikke tildele ytterligere støtte til skolepenger som kompensasjon for at skolepengestøtten blir redusert ved valutajustering, selv om de faktiske skolepengene du betaler overstiger Lånekassens satser.

Når vi valutajusterer, får du et nytt vedtaksbrev

I vedtaksbrevet og avtalen om støtte får du vite at valutajustering kan skje. Dersom støtten til skolepenger blir justert, får du etter noen dager et nytt vedtaksbrev. Brevet informerer deg om den nye kursen, og om beløpet du har fått utbetalt.