Skolepenger - Norden

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
I Norden kan du få låne 64 206 kroner per år til å dekke skolepenger. Støtten blir gitt som lån.

For skoleåret 2018-2019 kan du få låne maksimalt 64 206 kroner til å dekke skolepenger. Støtte til skolepenger i Norden gis kun som lån.

Støtten gis bare til skolepenger du faktisk betaler. Du kan ikke få lån til skolepenger dersom skolepengene er dekket av andre. Skolepengestøtten blir gitt for den fastsatte tiden (normert studietid) det er satt for å gjennomføre et studium.