Basisstøtte

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 03.11.2017
Du kan få opptil 111 657 kroner i basisstøtte per undervisningsår. Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid.

Ikon for støttekalkulator Regn ut hvor mye du kan få i stipend og lån

Støttebeløp Kan bli omgjort til stipend
Basisstøtte for et undervisningsår
111 657 kr 44 662 kr
Basisstøtte for høstsemesteret
(fem måneder)
53 170  kr 21 268 kr
Basisstøtte for vårsemesteret
(fem måneder og to uker)*
58 487 kr 23 394 kr

*Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes støtten opp med 2 uker. Den ene av de 2 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Omgjøring av lån til stipend

Opptil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend. Du må selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanningen din for at vi skal kunne gjøre om deler av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden