Kurs som varer under fire uker

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Det gjøres unntak på kravet om varighet på minst fire uker ved noen læresteder.

Delstudier må vare i minst fire uker, med unntak for kurs ved de norske studiesentrene i York, Kiel, Caen og St. Petersburg, og de norske instituttene i Aten og Roma. Dersom du tar delstudie ved et av disse stedene kan du få

  • basisstøtte (stipend og lån) som om du studerer i Norge
  • reiselån til én reise tur-retur
  • lån til skolepenger

Andre opphold som er kortere enn fire uker, blir regnet som studieturer og gir ikke rett til ekstra støtte.